Openingstijden

Openingstijden van de loketten in het gemeentehuis:

maandag t/m vrijdag: 8:30 - 12:30 uur en

donderdagavond 16:00 - 20:00 uur.

 

Openingstijden gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 en

zaterdag 9.00 - 12.00 uur.

Melding of klacht

Wilt u melding maken van defecte verlichting, verkeersvoorzieningen, kapotte bestrating, groenvoorziening, vervuiling? Meld het de gemeente!

 

Bent u ontevreden over het optreden van  een medewerker of bestuurder? Dien dan een klacht in.

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente? Maak bezwaar.

Afvalinzameling