Ga naar de inhoud

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de raadscommissie Hillegom 2016

Publicatiedatum:
vrijdag 21 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de raadscommissie Hillegom 2016

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het voorstel van het presidium van 11 oktober 2018 over het aantal burgerleden,

 

gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet,

 

 

besluit:

 

de Verordening tot 1e wijziging vn de Verordening op de raadscommissie Hillegom 2016 aldus vast te stellen:

 

Verordening tot 1e wijziging van de Verordening op de raadscommissie Hillegom 2016

 

Artikel I Wijziging verordening

Hoofdstuk 2, artikel 2, derde lid wordt in zijn geheel vervangen door:

Per brede fractie mag het aantal burgerleden niet hoger zijn dan vier.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag nadat deze is bekendgemaakt.

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 13 december 2018,

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin