Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hillegom houdende regels omtrent WMO (Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020)

Publicatiedatum:
donderdag 11 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening maatschappelijke ondersteuning, eerste wijziging

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het collegebesluit van 21 april met als onderwerp de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom eerste wijziging,

 

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020,

Besluit vast te stellen:

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020, eerste wijziging

Artikel I.

In artikel 8, lid 6, sub a het bedrag van € 1,07 te wijzigen in € 1,04.

 

In artikel 8, lid 6, sub b het bedrag van € 0,75 te wijzigen in € 0,73.

 

Artikel 8, lid 8 te laten vervallen.

Artikel II.

In artikel 13, lid 1, sub a het bedrag van € 732,- te wijzigen in € 757,-

 

In artikel 13, lid 1, sub b het bedrag van € 4.155,- te wijzigen in € 4.295,-

 

In artikel 13, lid 1, sub c het bedrag van € 6.260,- te wijzigen in € 6.475,-

 

In artikel 13, lid 1, sub e het bedrag van € 2.390,- te wijzigen in € 2.470,-

 

In artikel 13, lid 1, sub f het bedrag van € 5.590,- te wijzigen in € 5.785,-

 

In artikel 13, lid 1, sub g de bedragen van € 2.980,- en € 5.965,- te wijzigen in € 3.080 en € 6.170,-

 

In artikel 13, lid 1, sub h de bedragen van € 537,- , € 268,- te wijzigen in € 555,- en € 277,-

 

In artikel 13, lid 1, sub i het bedrag van € 537,- te wijzigen in € 555,-.

 

In artikel 13 lid 1, sub l komt te vervallen.

Artikel III.

Deze wijziging van de verordening in werking te laten treden op 1 januari 2020.

Artikel IV.

Deze wijziging van de verordening aan te halen als ”Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom, eerste wijziging”.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin