Ga naar de inhoud

Beleidsregel winkeltijden gemeente Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 21 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregel winkeltijden gemeente Hillegom

Algemeen

In verband met de bijzondere situatie vanwege COVID-19 is het afgelopen jaar gebruik gemaakt van ruimere winkeltijden. In essentie werd, indien aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, niet opgetreden tegen overtreding van de regels omtrent winkeltijden.

 

Per 1 juni 2022 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 komen te vervallen. Ondertussen gaat een voorstel naar de gemeenteraad om de winkeltijden permanent te verruimen. Deze beleidsregel voorziet daarom in een regeling met betrekking tot winkeltijden totdat de nieuwe winkeltijdenverordening van kracht is.

Artikel 1

Het voorgaande algemeen deel maakt integraal onderdeel uit van deze beleidsregel.

Artikel 2

Een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van de Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2013 zal op aanvraag worden verleend voor zover:

 • -

  de aanvraag betrekking heeft op een openingstijd tussen 8.00 uur en 20.00 uur die in strijd is met het verbod vervat in artikel 2 lid 1 Winkeltijdenwet; en

 • -

  de mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing is opgenomen in de Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2013; en

 • -

  voor het overige niet gehandeld wordt in strijd met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3

Voor zover geen toepassing aan artikel 2 kan worden gegeven zal de Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2013, niet worden gehandhaafd voor zover:

 • -

  tussen 8.00 uur en 20.00 uur in strijd met het verbod vervat in artikel 2 lid 1 Winkeltijdenwet wordt gehandeld; en

 • -

  voor het overige niet gehandeld wordt in strijd met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 4

Om misverstanden te voorkomen wordt – al dan niet aanvullend - vermeld dat de Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2013, niet zal worden gehandhaafd voor zover:

 • -

  tussen 8.00 uur en 20.00 uur op de niet expliciet in artikel 2 lid 1 Winkeltijdenwet genoemde eerste Paasdag, Koningsdag en eerste Pinksterdag in strijd met het verbod vervat in artikel 2 lid 1 Winkeltijdenwet wordt gehandeld; en

 • -

  voor het overige niet gehandeld wordt in strijd met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 5

Deze beleidsregel geldt vanaf de dag na bekendmaking tot en met de dag na intrekking of in werking treden van de Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2022.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders 14 juni 2022,

Burgemeester en wethouders van Hillegom

A. van Erk

Burgemeester

C.B. Baauw

Secretaris

 

Vastgesteld 14 juni 2022,

De burgemeester,

A. van Erk

Ga naar het begin