Ga naar de inhoud

Besluit verlenging termijn lijkbezorging

Publicatiedatum:
maandag 14 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingBesluit verlenging termijn lijkbezorging

De burgemeester van de gemeente Hillegom,

 

overwegende dat:

 • -

  artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging voorschrijft dat begraving of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden geschiedt;

 • -

  artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging voorschrijft dat de burgemeester een andere termijn kan stellen, na een arts te hebben gehoord;

 • -

  het als gevolg van Covid-19 niet altijd mogelijk is een lijk uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden te begraven of cremeren;

 • -

  het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemeenten oproept om welwillend om te gaan met verzoeken om van de termijn af te wijken;

 • -

  er in voorbereiding op dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de VNG, de NVVB en de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Midden;

 • -

  de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Midden positief heeft geadviseerd op de generieke verlenging;

 • -

  het naar verwachting voldoende is om de termijn voor begraving of crematie van een lijk met vier werkdagen te verlengen tot tien werkdagen;

besluit:

 • 1.

  de in artikel 16 van de Wet op de lijkbezorging genoemde termijn voor begraving of crematie generiek te verlengen tot uiterlijk de tiende werkdag na het overlijden.

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking en vervalt op 31 maart 2022.

 

Aldus vastgesteld op dinsdag 23 januari 2022.

De burgemeester,

A. van Erk

Ga naar het begin