Ga naar de inhoud

Maatschappelijke agenda Hillegom, Leven lang meedoen

Publicatiedatum:
woensdag 16 maart 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieMaatschappelijke agenda Hillegom, Leven lang meedoen

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het voorstel van het college van 14 december 2021 met als onderwerp Maatschappelijke agenda Hillegom,

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering en het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Hillegom,

 

gelet op artikel 2.2. van de Jeugdwet, artikel 2.1.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 8d van de Participatiewet en artikel 13 van de Wet publieke gezondheid,

besluit vast te stellen de:

Maatschappelijke agenda Hillegom, leven lang meedoen

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 27 januari 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans

griffier

Dhr. A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin