Beleidsregels

Een beleidsregel werkt de algemene regels van een verordening uit in specifieke regels. Hierin wordt bepaald hoe bevoegdheden en regels uit de verordening worden uitgevoerd.
Beleidsregels zijn geen algemeen verbindende voorschriften (zoals verordeningen), maar richtlijnen van het bestuursorgaan waarin het beleid nader wordt uitgelegd. Meestal worden beleidsregels door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Ga naar het begin