Duurzame warmte

We kunnen er niet meer omheen, heel Nederland gaat van het aardgas af. De aardgaskraan in Groningen gaat langzaamaan dicht. Nederland heeft zichzelf namelijk als doel gesteld dat in 2050 de gebouwde omgeving klimaatneutraal moet zijn (SER, 2013).

Woningen en niet-woningen mogen dan geen CO₂ meer uitstoten. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor u als inwoner. 

 

Plannen per wijk

Op dit moment zijn er in de gemeente nog geen concrete plannen voor duurzame wijkverwarming als alternatief voor aardgas.

Op regionaal en gemeentelijk niveau moeten er allerlei visies worden opgesteld om er voor te zorgen dat de gebouwde omgeving in 2050 ook daadwerkelijk klimaatneutraal kan zijn.

We volgen de ontwikkelingen rondom de warmterotondes vanuit Rotterdam en Amsterdam. 

 

Regionale visies

De gemeente voerde in regionaal verband al een eerste verkenning uit naar de aanwezigheid van duurzame warmtebronnen en de mogelijkheden van de daarvoor benodigde 
(transport)systemen. Zowel het collectief als individueel systeem.

Binnen de regio Holland Rijnland, waar Hillegom deel van uitmaakt, is er in 2017 een regionaal Energieakkoord Holland Rijnland vastgesteld. In het Energieakkoord is in het kort opgenomen dat de regio op termijn aardgasvrij wil worden.

Op dit moment werkt de regio Holland Rijnland aan een Regionaal Energie Strategie (RES). In de concept RES is de verscherpte ambitie opgenomen om in 2050 een aardgasvrije regio te zijn.

 

Gemeentelijke visies

LES
De gemeente moet de RES verankeren in lokaal beleid. Dit wordt gedaan door het opstellen van een Lokale Energiestrategie (LES). In de LES worden de volgende onderdelen opgenomen:

 1. Duurzame warmte
 2. Duurzame opwek op dak
 3. Grondgebonden duurzame opwek
 4. Energiebesparing
 5. Duurzame mobiliteit
 6. Benodigde infrastructuur (bijv. kabels, leidingen en netten)

Voor het onderdeel duurzame warmte wordt uitgewerkt in de Transitievisie Warmte.

De LES wordt weer vertaald naar de omgevingsvisie en uitgewerkt in het omgevingsplan.

 

Transitievisie warmte
De gemeente maakt met betrokkenheid van inwoners en stakeholders uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte. In deze visie leggen we het tijdspad vast waarop bestaande wijken van het aardgas gaan. Voor wijken die aangewezen worden om voor 2030 van het aardgas af te gaan, maken wij ook een eerste keuze voor de potentiele alternatieve energie-infrastructuur. De definitieve keuze legt de gemeente vast in een uitvoeringsplan warmte. De transitievisie warmte wordt in ieder geval minimaal een maal per vijf jaar geactualiseerd.

 

Uitvoeringsplan warmte
De gemeenteraad besluit in het uitvoeringsplan op wijk of buurtniveau over de definitieve alternatieve energie infrastructuur van een wijk. Dit gebeurt uiterlijk acht jaar voordat het gas daadwerkelijk afgesloten wordt. Het uitvoeringsplan warmte biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen. Denk hierbij aan hoeveel en wanneer er moet worden geïsoleerd en of het elektriciteitsnet moet worden verzwaard.

 

Mogelijkheden voor duurzame verwarming

Er zijn verschillende mogelijkheden om een huis duurzaam te verwarmen. Er zijn collectieve systemen, zoals bijvoorbeeld een warmtenet, maar ook individuele systemen, zoals een warmtepomp. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen hoge (HT) en lage temperatuur (LT) systemen.

Bij lage temperatuurverwarming is de aanvoertemperatuur van het water dat gaat naar de radiatoren, vloer- of wandverwarming, tussen de 25 en 55 graden Celsius. Bij hoge temperatuurverwarming is de aanvoertemperatuur van het water minimaal 70 graden Celsius.

Wanneer u kiest voor een lage temperatuursysteem moet u er rekening mee houden dat u een extra voorziening moet realiseren voor uw tapwater. Om een LT-systeem toe te passen in uw woning moet deze wel goed geïsoleerd zijn. 

 

Lijst met alternatieve warmtesystemen:

- Collectief warmtenet (zowel HT als LT) gevoed met bijvoorbeeld:

 • Thermische energie uit afvalwater (TEA)
 • Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)
 • Thermische energie uit zeewater (TEZ)
 • Thermische energie uit drinkwater (TED)
 • Geothermie (aardwarmte)
 • Riothermie (warmte uit het riool)
 • Restwarmte 

-    Warmtepomp in combinatie met zonnepanelen (All-electric)
-    Warmtepomp in combinatie met een Warmte-Koude Opslag (WKO)
-    Biogas
-    Waterstof

Op de website van CE Delft of HIER Verwarmt vindt u meer informatie over de verschillende systemen. 

Voor advies over een geschikte techniek voor uw woning neemt u contact op met het Duurzaam Bouwloket

 

Wat kunt u zelf doen?

De eerste stap naar een aardgasvrije woning is het goed isoleren van uw woning. Denk bij het verduurzamen van uw woning bijvoorbeeld aan vloerisolatie, dakisolatie en spouwmuurisolatie. Dit zorgt voor een goede barrière waardoor kou uw huis niet binnen kan dringen. Vergeet ook niet te ventileren als u gaat isoleren. Daarnaast is goede beglazing van belang. Door het oude glas te vervangen zal u meer warmte binnenhouden en minder hard hoeven stoken. 

Een eengezinswoning zonder isolatie verliest veel warmte via de ramen, gevel, het dak en de vloer en verbruikt per jaar maar liefst 3.300 m³ gas voor verwarming. Een vergelijkbaar goed geïsoleerd huis heeft maar 600 m³ gas nodig voor verwarming. Dit scheelt zo’n €2.000 per jaar. Ook in een matig 
geïsoleerd huis (5 cm dakisolatie en dubbelglas) valt nog veel te besparen: zo’n €1.100 per jaar. Meer informatie hierover vindt u op de websites van het Duurzaam Bouwloket Milieu centraal en De Groene Uitdaging (link).

 

CV-ketel huren of leasen

U kunt een CV-ketel huren of leasen. Hiervoor zijn er verschillende aanbieders op de markt. Voor advies over een betrouwbare partij neemt u contact op met het Duurzaam Bouwloket. 

Wilt u uw woning al van het aardgas afhalen? Dan is een individuele all-elektric oplossing vaak de meest voor de hand liggende oplossing. Dit betekent dat u uw huis verwarmt met een volledige elektrische warmtepomp. Deze doet alles wat de CV-ketel ook doet: het huis verwarmen en warm water leveren, maar dan duurzamer. Andere oplossingen zijn infraroodpanelen, een ander type warmtepomp, een palletkachel of een zonneboiler. 

 

CV-ketel kapot? Overweeg een duurzaam alternatief

Als uw CV-ketel aan vervanging toe is, schaf dan niet blindelings weer een nieuwe aan. Overweeg ook de duurzame alternatieven zoals een (hybride) warmtepomp. Het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket helpt u verder met advies bij het maken van de juiste keuze voor uw woonsituatie. Of stuur een mail naar info@duurzaambouwloket.nl.

 

Stratenprojecten

De gemeente faciliteert aanpak per wijk of straat, waarbij een groep inwoners zelf het verduurzamen van de eigen woningen ter hand neemt. Dit zijn de zogeheten stratenprojecten.
Als u hier meer over wil weten, neemt u contact met de gemeente op via e-mailadres info@hltsamen.nl

Lees meer over de straataanpak in Hillegom

 

Regelingen

U kunt als particulier gebruikmaken van verschillende landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen:

Ga naar het begin