Meedenken en meedoen

De energietransitie raakt ons allemaal én we hebben er allemaal een verantwoordelijkheid in. Daarom vinden we het belangrijk om hierin samen met u op trekken. Dat is niet alleen dit jaar, dat geldt voor de komende 30 jaar! 

We zullen in deze nieuwe samenwerking moeten groeien, zowel de gemeente als de inwoners. Afgelopen winter is er een eerste meedenkronde geweest en in april en mei de tweede ronde. De resultaten hiervan worden meegenomen in de eerste plannen die door de raad worden vastgesteld: Transitievisie Warmte en Lokale Energiestrategie 1.0 en de Regionale Energiestrategie 1.0. 

Onze samenwerking houdt daarna niet op. In 2022 gaan we verder en gaandeweg worden de plannen concreter.

Eerste resultaten voorjaar 2021


Resultaten winter 2020-2021


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en de mogelijkheden om mee te denken? Meld u aan voor de nieuwsbrief. 

Ga naar het begin