Boom kappen

 • Meestal is voor kappen of snoeien van houtopstand geen vergunning nodig
 • Controleer in het online omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft
   

U heeft een omgevingsvergunning nodig als:

 • de boom op de beschermde bomenlijst staat (zie downloads)
 • de boom staat in een gebied dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht
 • op grond van het bestemmingsplan een aanlegstelsel aanwezig is

Werkwijze

 • Wilt u een boom kappen? Ga dan eerst in het bestemmingsplan na of u hiervoor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden nodig heeft.
 • U kunt bij de gemeente informeren of het bestemmingsplan een aanlegvergunning voorschrijft. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 0252. U kunt ook zelf het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Kijk of de boom staat op de beschermde bomenlijst of in een beschermd dorpsgezicht.
 • Staat de boom op de beschermde bomenlijst dan heeft u tevens een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit kappen.
 • Staat de boom in een beschermd dorpsgezicht dan heeft u tevens een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit handelen in strijd met beschermde monumenten/gebied
 • De vergunningen vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Voorwaarden

U heeft een omgevingsvergunning nodig als:

 • de boom op de beschermde bomenlijst staat
 • de boom staat in een gebied dat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht

 

Bomen in het gebied beschermd dorpsgezicht

Bomen die staan in een gebied dat aangewezen is als beschermd dorpsgezicht (omgeving Sixlaan, Mariastraat, Hoofdstraat, Molenstraat, Kerkstraat, Raadhuisstraat, Van Meerbeekstraat, Hofzicht, Van Waverenstraat, Prinses Irenelaan, Weeresteinstraat en Kerkplein) mogen niet zonder meer gekapt worden. Hiervoor vraagt u een omgevingsvergunning voor de activiteit monument aan via de website van het omgevingsloket.

Beschermde bomen

In de beschermde bomenlijst staan alle bomen in openbaar en particulier gebied die in principe niet gekapt mogen worden. Ook als de boom in uw tuin staat mag u de boom niet kappen. 

Van die regel kan worden afgeweken als de bomen ziek zijn of als ruimtelijke plannen dit nodig maken. Er wordt dan wel eerst onderzocht worden of er geen andere mogelijkheden zijn.

U vindt de beschermde bomenlijst onder 'Downloads'.

Ga naar het begin