Ga naar de inhoud

Privacy

Privacy Statement

"Verwerking van persoonsgegevens" via Internet gebeurt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Op grond van deze wet mogen alleen gegevens die u zelf via de website heeft verstrekt worden gebruikt en dan alleen nog voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven. Als u uw gegevens heeft ingevuld voor het aanvragen van een vergunning zullen deze niet worden gebruikt om folders toe te sturen. Tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt worden."

 

Copyright

Het materiaal op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadable bestanden et cetera), is eigendom van de gemeentelijke organisatie van Hillegom, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Het materiaal mag alleen worden gebruikt en geprint voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde, of van deze site te downloaden informatie worden verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor eerst schriftelijke toestemming is verkregen van de gemeentelijke organisatie van Hillegom.

Adres

Hoofdstraat 115

Telefoon: 14 0252
Vanuit het buitenland belt u (0031)252 537 222

E-mail: info@hillegom.nl 

Ga terug naar boven