Nieuwbouw IKC Weerlaan

Plangebied en bouwplan

Het plangebied ligt aan de Weerlaan/Vosselaan in Hillegom en grenst aan de noordzijde aan de brandweerkazerne. Aan de westzijde ligt sportcentrum de Vosse. Daarnaast liggen in de omgeving bestaande woonwijken.

Het voornemen is om op deze locatie een Integraal Kind Centrum te realiseren voor de fusie van twee basisscholen (De Jozefschool en De Leerwinkel).

 

Ontwerpbestemmingsplan IKC Weerlaan, Hillegom

Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Woongebieden Treslong-Meer en Dorp”. Hiervoor dienen de bestemmingen aangepast te worden.

De gemeente heeft hiervoor een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat is getoetst aan wettelijke kaders en regelgeving en het gemeentelijke beleid. Op woensdag 12 juni is het ontwerpbestemmingsplan IKC Weerlaan, Hillegom ter inzage gelegd. De ter inzagelegging is gepubliceerd in het weekblad “De Hillegommer”, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website.


Inzien

Eenieder kan het ontwerpbestemmingsplan inzien op het gemeentehuis in Hillegom. De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kan eenieder inzien op de website: Digitale planbestanden ontwerpbestemmingsplan (ruimtelijkeplannen.nl)


Zienswijzen

Vanaf woensdag 12 juni 2019 tot en met dinsdag 23 juli 2019 kunt u zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling indienen bij de gemeenteraad van Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom, telefoon 14 0252.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Hillegom via e-mailadres: gemeente@hillegom.nl.
Wij verzoeken u vriendelijk om bij het indienen van uw zienswijze het volgende zaaknummer te vermelden: Z-18-066441.


Inloopbijeenkomst 25 juni 2019

Op dinsdag 25 juni 2019 van 17:30 tot 19:30 is er de gelegenheid voor eenieder om een toelichting te krijgen op het ontwerpbestemmingsplan en vragen te stellen hierover. U bent hiervoor welkom in het gemeentehuis, Hoofdstraat 115 in Hillegom. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

LET OP, het gaat hier enkel om vragen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan. Er wordt geen planpresentatie gehouden.

Ga naar het begin