Afval, bedrijfsafval

  • U bent zelf verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval 
  • Wat te doen: zie Werkwijze

Werkwijze

Heeft u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

Hoe werkt het?

U moet zich houden aan milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval. Deze eisen hangen af van het soort afval dat en de hoeveelheid afval die u inlevert.

Wat moet ik doen?

Als ondernemer kunt u contracten afsluiten met een erkende inzamelaar of afvalverwerker. U bent hier vrij in, zolang u voldoet aan de milieueisen. Erkende bedrijven die bedrijfsafval inzamelen vindt u in de VIHB-lijst van de Stichting NIWO.

Ga naar het begin