Ga naar de inhoud

Afval, grof huisvuil

U kunt uw grof huisvuil brengen of laten ophalen:

 • Breng het weg naar de milieustraat: tot 1 kuub is gratis
 • Brengt u meer dan 1 kuub, dan betaalt u hiervoor (zie Kosten)
 • Laat het ophalen tegen betaling door Meerlanden: bel hiervoor telefoonnummer 0252-535930.

 

Wat valt er onder grof huisvuil?

 • Zie Voorwaarden

Tarieventabel

Het op aanvraag verwijderen van

 • grof huishoudelijk afval per m3 of een deel daarvan m3 € 88,70
 • grof huishoudelijk tuinafval per m3 of een deel daarvan m3 € 44,35

 

Het in ontvangst nemen van

 • grof huishoudelijke restafval tot maximaal 1 m3 m3 € 0,00
 • grof huishoudelijk restafval boven aantal m3 als bedoeld in 2.1.3.1. per m3 m3 € 25,60
 • grof huishoudelijk tuinafval tot maximaal 1 m3 m3 € 0,00
 • grof huishoudelijk tuinafval boven aantal m3 als bedoeld in 2.1.3.3 per m3 m3 € 0,00
 • Papier € 0,00
 • Textiel € 0,00
 • Glas € 0,00
 • schroot, ijzer, aluminium, koper, lood en overige huishoudelijke metalen € 0,00
 • recyclebaar schoon puin of hout per m3 m3 € 22,35
 • recyclebaar schoon puin of hout per 0,5 m3 0,5 m3 € 11,20
 • recyclebaar schoon puin of hout per 0,25 m3 0,25 m3 € 5,60
 • zand, grond (niet inneembaar) € 0,00
 • geïmpregneerd hout, dakleer, bitumen en overig niet-recyclebaar bouw- en sloopafval per m3 m3 € 72,40
 • geïmpregneerd hout, dakleer, bitumen en overig niet-recyclebaar bouw- en sloopafval per 0,5 m3 0,5 m3 € 36,20
 • geïmpregneerd hout, dakleer, bitumen en overig niet-recyclebaar bouw- en sloopafval per 0,25 m3 0,25 m3 € 18,10
 • klein chemisch afval van particulieren tot een maximum van 5 kg per keer met een maximum van 10 kg per jaar kg € 0,006
 • asbest uit huishouding tot maximaal 1 m3 per keer met een maximum van 2 m3 per jaar m3 € 0,00
 • klein chemisch afval van bedrijven, afhankelijk van de soort chemische afvalstof, een tarief per kg van:
  • absorptiekorrels kg € 2,80
  • accu's kg € 0,90
  • afgewerkte olie kg € 1,05
  • afvalolie kg € 1,60
  • afvalwater kg € 2,20
  • ammoniakoplossing kg € 2,20
  • anorganische zuren kg € 3,60
  • asbest kg € 2,20
  • batterijen kg € 0,55
  • bestrijdingsmiddel kg € 5,10
  • cosmetica- en medicijnenafval kg € 5,10
  • CZV/COD afval kg € 4,80
  • elektronica afval, printplaten kg € 2,55
  • Fixeer kg € 3,15
  • grond met olie kg € 3,60
  • halogeenrijke vloeistof kg € 3,15
  • kantoorafval kg € 3,60
  • kjedahl afval kg € 4,20
  • koelvloeistof, glycolen kg € 2,60
  • kwikafval kg € 41,15
  • laboratoriumafval gemengd kg € 7,35
  • lampen natrium kg € 4,50
  • lampen TL-buizen kg € 4,90
  • leeg fust kunststof kg € 3,60
  • leeg fust staal kg € 2,20
  • lijm-, kit en harsafval kg € 5,10
  • loog en anorganische basen kg € 3,60
  • olie plantaardig kg € 1,05
  • oliefilters kg € 3,15
  • ontwikkelaar kg € 3,15
  • oplosmiddel halogeenarm kg € 2,60
  • organische zuren kg € 3,60
  • PCB voorschakelaars kg € 2,80
  • poetsdoeken chemicaliën kg € 5,10
  • poetsdoeken olie kg € 5,10
  • remvloeistof kg € 2,80
  • salpeterzuur kg € 3,60
  • specifiek ziekenhuisafval kg € 3,15
  • spuitbussen kg € 5,10
  • straalgrit kg € 2,60
  • teer, vet en bitumen kg € 5,10
  • verf- en inktafval kg € 3,60
  • verffilters kg € 7,10
  • zoutzuur kg € 3,60
  • zwavelzuur kg € 3,60

Grof huisvuil

 • Breng uw grof huisvuil naar de Milieustraat of laat het tegen betaling ophalen.
 • U mag het grofvuil pas buiten zetten op de dag dat het wordt opgehaald.
 • U moet tekenen als het vuil wordt opgehaald door Meerlanden. Daarom is het belangrijk dat u op de afgesproken datum en tijd thuis bent.


Bouw- en sloopafval

 • U kunt als particulier maximaal 1 kuub brengen tegen een tarief van € 63,00 per 1 m3.
 • Wilt u meer dan 1 kuub bouw- en sloopafval in 1 keer afvoeren, dan moet u dat tegen betaling door een particulier bedrijf laten ophalen.

Grofvuil is al het huishoudelijk afval dat niet in de grijze afvalbak past of dat opnieuw kan worden gebruikt. 

Tot 1 kuub mag u gratis inleveren bij de milieustraat:

 • Metalen
 • (Grof) tuinafval
 • Elektrische en elektronische apparaten (bijv. koelkast of magnetron)
 • Meubilair (bijv. tapijt, bankstel, eetkamerstoelen, matras)
 • Gasflessen en brandblussers
 • Zie verder de tarievenlijst bij Kosten


Als meubilair uit meerdere materialen bestaat, bijvoorbeeld:
Tafel of spiegel bestaande uit hout en glas: indien mogelijk glasplaat losmaken van het hout en dan gescheiden inleveren.

Klein asbesthoudend afval inleveren:
Bij Meerlanden kunt u speciale plastic zakken kopen van €3,35 per zak. Hierin mag u per keer 1 kuub gratis aanleveren met een maximum van 2 kuub per jaar. Asbest wordt NIET aan huis opgehaald. 

Wat halen we niet op:

 • Afval dat vrijkomt bij het bouwen, verbouwen of slopen van een woning of bijgebouw, zoals stenen en hout

 • een geldig legitimatiebewijs
 • een pinpas voor eventuele betalingen
Ga naar het begin