Veelgestelde vragen: nieuw afvalbeleid Hillegom

Datum: maart 2021

Beleid

Waarom kiest de gemeente voor bronscheiding?

Bronscheiding is scheiding door de inwoners en daarmee wordt het beste resultaat behaald. Bronscheiding werkt goed in een landelijke gemeente zoals Hillegom. Het is de milieuvriendelijkste en goedkoopste manie van afvalscheiding. Er is in ons dorp ook ruimte voor voorzieningen. In sterk stedelijk gebied is dit moeilijk te realiseren, omdat er te weinig ruimte is voor de afvalcontainers. Die gemeenten vallen terug op scheiding achteraf. Dat is op dit moment wel minder effectief, maar voor deze gemeenten het best haalbare.

Kan ik nog reageren op het nieuwe afvalbeleid?

Nee, dit kan niet. Het nieuwe beleid is vastgesteld door de gemeenteraad. Het complete beleidsplan kunt u vinden onder de groene button ‘documenten’.

Milieupas

Heb ik een afvalpas nodig?

Ja, bij iedere woning hoort een afvalpas. Deze pas ontvangt u thuis. Met de milieupas kunt u toegang krijgen tot een ondergrondse restafvalcontainer in de wijk (voor hoogbouw-woningen). De pas heeft u vanaf het moment van ontvangst ook nodig om afval aan te bieden bij de milieustraat.

Krijg ik met de milieupas toegang tot de milieustraat?

U laat uw milieupas zien aan de beheerder van de milieustraat bij binnenkomst. Alleen met een milieupas krijgt u toegang tot de milieustraat. Dit doen we om illegaal storten van afval door bezoekers van buiten Hillegom te voorkomen. Er kan, naast de milieupas, ook gevraagd worden naar uw identiteitsbewijs.

Wat doe ik als ik mijn pas kwijt ben, mijn pas gestolen is of niet werkt?

Bij verlies, diefstal of storingen kunt u contact opnemen met Meerlanden. Het telefoonnummer van Meerlanden Publieksinformatie is: 0297- 381 717. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur. Mailen kan ook, via: pi@meerlanden.nl . Let op dat u geen gaatje in de milieupas maakt. Hierdoor kan de chip beschadigd raken en wordt de pas onbruikbaar. In dat geval betaalt u kosten voor vervanging van de pas.

Hoe krijg ik een pas om de ondergrondse containers te openen?

Alle inwoners van hoogbouw (appartementen) ontvangen een brief thuis met de pas. Deze pas is noodzakelijk om de dichtstbijzijnde ondergrondse containers te openen. Heeft u geen pas ontvangen en zijn de containers wel in gebruik, neem dan contact op met Meerlanden. Het telefoonnummer van Meerlanden Publieksinformatie is: 0297- 381 717. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur. Mailen kan ook, via: pi@meerlanden.nl.

Op welke containers kan ik mijn pas gebruiken?

Met de pas kunt u terecht bij de aangesloten dichtstbijzijnde restafvalcontainers in de wijk. Wilt u toegang tot een andere restafvalcontainer? Neem dan contact op met Meerlanden. Het telefoonnummer van Meerlanden Publieksinformatie is: 0297- 381 717. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur. Mailen kan ook, via: pi@meerlanden.nl.

Wat gebeurt er met mijn gegevens op de pas?

De gegevens zijn gekoppeld aan het adres en niet aan personen. Meerlanden registreert per pas het aantal keer dat de restafvalcontainer open gaat. Vanaf 2022 betaalt u een tarief per opening. Dit verloopt via de afvalstoffenheffing.

Ik ben een nieuwe bewoner. Hoe kom ik aan een pas?

Verhuist u naar een bestaande woning, dan moeten de vorige bewoners de pas achterlaten. Per woonadres wordt één pas verstrekt. Is er geen pas achtergelaten? Vraag er dan een aan via Meerlanden. De pas die op het adres staat wordt dan geblokkeerd. Het telefoonnummer van Meerlanden Publieksinformatie is: 0297- 381 717. Mailen kan ook, via: pi@meerlanden.nl.

De container gaat niet open. Wat nu?

Er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. U probeert misschien een container te openen die niet aan uw pas gekoppeld is, of de container heeft storing of hij is vol. Als u contact opneemt met Meerlanden, kijken zij met u mee wat er aan de hand is. Het telefoonnummer van Meerlanden Publieksinformatie is: 0297- 381 717.

Kan ik een voorkeur opgeven voor een bepaalde ondergrondse container?

In eerste instantie koppelt Meerlanden uw pas aan een container. Wilt u dit veranderen, dan kunt u dit aanvragen. Vermeld bij deze aanvraag het containernummer en uw pasnummer, dan kunnen  deze aan elkaar worden gekoppeld.

Kan ik een extra pas aanvragen?

Nee, ieder huishouden krijgt één pas voor de restafvalcontainer en de container voor GFT en etensresten.

Afvalscheiding

Hoe vaak wordt de nieuwe minicontainer (140 liter) voor restafval geleegd?

De nieuwe minicontainer voor restafval leegt Meerlanden één keer per vier weken. Alle dagen waarop Meerlanden afval inzamelt staan in de afvalkalender. Deze kunt u online bekijken via de webpagina: afvalkalender.meerlanden.nl, of via de Meerlanden-app op uw mobiele telefoon. Tip: stel een push-notificatie in. Zo mist u geen enkele inzameldag.

Kan ik ook nog huishoudelijk restafval aanleveren bij de milieustraat?

Ja, dat kan. U heeft hiervoor de milieupas nodig. Voor huishoudelijk restafval betaalt u op de milieustraat het tarief dat vastgesteld wordt bij de Verordening Reinigingsheffingen. U vindt informatie over tarieven en aanbiedvoorwaarden hier.

Waar/ hoe kan ik mijn oud papier en karton aanbieden?

Laagbouwwoningen hebben meestal een gratis papiercontainer. Of kunnen deze kosteloos aanvragen. Daarnaast kunt u papier kwijt in de wijkcontainers. Bewoners van een appartement of flat kunnen hun papier kwijt in de containers in de wijk. Daarnaast kunt u gratis een papiercontainer aanvragen. Deze moet dan wel inpandig worden gestald, en kan tweewekelijks worden aangeboden op de aanbiedplaats. Overigens kunt u ook vrijwel al uw gescheiden afval, waaronder papier en karton, kwijt op de milieustraat.

Waar/ hoe kan ik mijn glas aanbieden?

Dit blijft hetzelfde. Op verschillende locaties in de gemeente staan afvalcontainers voor glas.

Waar/ hoe kan ik mijn textiel aanbieden?

De huidige textielcontainers worden verwijderd. Op de plek van de huidige textielcontainers komen extra containers voor papier en glas. Textiel kunt u 6x per jaar aanbieden aan huis. Voor de inzameling aan huis krijgt u van tevoren een inzamelzak. De eerstvolgende inzameldag staat op deze zak. De inzameldagen staan ook in de afvalkalender, te zien via de webpagina afvalkalender.meerlanden.nl, of via de Meerlanden-app op uw mobiele telefoon. Ook kunt u het textiel inleveren bij de milieustraat.

Wat betekent de ‘e’ in de afkorting GFTe?

De ‘e’ staat voor etensresten. GFTe betekent dus: Groente, Fruit- Tuinafval en Etensresten. Bijvoorbeeld overgebleven aardappelen, pasta of brood. Maar ook vleesresten, botjes en visgraten mogen in de container. Op deze manier willen we u ervan bewust maken dat ook u GFTe-afval heeft. GFTe-afval kan heel goed verwerkt worden tot groene energie, maar dan is het belangrijk dat het niet vervuild is. Lees meer over hoe Meerlanden dit verwerkt in haar Groene Energiefabriek op www.meerlanden.nl .

Een tip om maden te voorkomen in uw minicontainer: vlees- of visresten eerst koken of aanbraden.

Wat is het verschil tussen bronscheiding en nascheiding?

Het thuis scheiden van afval noemen we bronscheiding. Het achteraf scheiden van afvalstoffen (door een scheidingsinstallatie) wordt nascheiding genoemd. Volledige nascheiding bestaat niet. Er moet altijd een vorm van bronscheiding zijn. GFT-afval is vaak wat natter. Als dit in het restafval blijft is een goede nascheiding niet mogelijk. Ook voor papier en textiel is nascheiding niet mogelijk.

Waarom hebben we in Hillegom gekozen voor bronscheiding van plastic, blik en drinkpakken?

Allereerst is nascheiding voor Hillegom niet beschikbaar. Deze installaties zijn er gewoonweg niet. Maar veel belangrijker: bronscheiding geeft een beter milieuresultaat. Bijvoorbeeld doordat het  plastic niet vervuild raakt met ander afval. En het is goedkoper.

Waarom komt er een tarief voor het aanbieden van restafval?

Omdat uit ervaring in andere gemeenten blijkt dat huishoudens hun afval dan beter scheiden. En uit een onderzoek onder onze inwoners werd de voorkeur gegeven aan dit systeem. Deze wens hebben we verwerkt in het nieuwe afvalbeleid. Op termijn bent u goedkoper uit als u afval goedt scheidt.

Wanneer gaat het tarief voor aanbieden van restafval gelden?

Dit wordt ingevoerd op 1 januari 2022. In maart 2021 worden alvast de minicontainers bij laagbouw-woningen vervangen door de nieuwe, kleinere containers. En in 2021 verhogen we het aantal keer dat een aantal andere herbruikbare stromen als PBD en GFTe worden opgehaald. Ook gaan de hoogbouwwoningen over op ondergrondse containers voor restafval, waarnaast een container staat om GFTe te scheiden. Zo kan iedereen eerst wennen aan het nieuwe systeem van afval aanbieden.

Waarom is het nieuwe afvalbeleid op de langere termijn goedkoper voor inwoners?

Het verbranden van restafval wordt steeds duurder. Vooral na 2023, als het huidige contract afloopt van de gemeenten in de duin- en bollenstreek met het huidige verbrandingsbedrijf. Ook de landelijke belasting op verbranden is al flink gestegen, en we verwachten een verdere stijging. De doelen voor het verminderen van restafval worden overigens aan gemeenten opgelegd door de rijksoverheid. Om gemeenten en hun inwoners te motiveren worden belastingen voor verbranden van restafval verhoogd. Gemeente Hillegom wil deze kostenstijging voor u voorkomen door het nieuwe afvalbeleid.

Wat wil de rijksoverheid?

Landelijk zijn er de volgende milieudoelstellingen:

  • In 2020 maximaal 100 kg restafval per jaar per inwoner.
  • In 2025 maximaal 30 kg restafval per jaar per inwoner.

In Hillegom bedroeg de hoeveelheid restafval in 2019 nog 189 kg per inwoner per jaar.

Krijgen inwoners van laagbouw-woningen een chip op de minicontainer?

Ja, dat klopt. De nieuwe minicontainer is daarmee gekoppeld aan een woning. Niet aan individuele personen.

Hoe zit het met de privacy?

Gemeente Hillegom en Meerlanden hechten veel waarde aan de privacy van inwoners. We voldoen aan de strenge privacywetgeving. De AP (Autoriteit Persoonsgegevens) houdt hier toezicht op. Dit geldt ook voor inwoners die medisch afval aanbieden. Dat is privé en dat blijft privé. Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Hillegom kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van de gemeente via het algemene nummer 14 0252. Bekijk de privacyverklaring van de gemeente Hillegom.

Zijn we niet bang voor illegale dumpingen?

De gemeente gaat hier sterk op letten, maar we zijn er niet bang voor. We zijn ervan overtuigd dat de meerderheid van de inwoners het belang inzien van het nieuwe afvalbeleid. En als er toch afval wordt gedumpt, doen we er alles aan om het snel op te ruimen. Want Hillegom moet schoon blijven. Het melden van afval op straat kan heel snel met onze meldings-app Fixi.

Hoe pakt de gemeente illegale dumpingen aan?

Allereerst door er direct aandacht aan te geven. We hebben grondstoffencoaches aangesteld die dan onderzoeken waarom er gedumpt wordt. En, zo mogelijk in overleg met inwoners, kijken we hoe we dat kunnen verbeteren. We laten een afvaldumping níet liggen. Hillegom schoon heeft onze prioriteit.

Lisse heeft toch het tarief voor restafval afgeschaft?

Dat klopt, maar het beleid in Hillegom is anders. In Hillegom behouden de huishoudens hun container aan huis. Dat is een gevolg van de wensen uit het inwonersonderzoek. In Lisse moet je je restafval wegbrengen naar een openbare container in de straat. En er werd hier bovenop een tarief in rekening gebracht. Dit vonden sommige inwoners te veel van het goede.

Waarom krijgen we geen container voor PBD-afval (plastic, blik, drinkpakken)?

De gemeente heeft bewust gekozen om de plastic zakken te behouden. Via participatie (gesprekken) met inwoners hoorden we dat onze inwoners niet nóg een extra container willen, naast restafval, GFTe en papier. Ook zijn onze ervaringen met de plastic PBD-zak juist goed. De doorzichtige zakken zijn steviger geworden. Het wegwaaien van de zakken voorkomen we door het plaatsen van ophangringen en ophangpalen. Deze worden op verzoek van inwoners kosteloos aangebracht. Daarnaast houden we met de keuze voor de plastic zak de weg vrij om in de toekomst het beleid misschien aan te passen, zonder te hoge investeringen. Vanaf april 2021 kunt u het PBD-afval wekelijks aanbieden.

Hoe houd ik de minicontainer voor GFTe-afval schoon?

U kunt hiervoor speciale composteerbare inzamelzakken met het kiemplant-logo gebruiken. Deze mogen in de GFTe-container. Meerlanden geeft overigens de voorkeur aan papieren inzamelzakken. Zakken van bioplastic zonder kiemplant-logo horen in het restafval. Zie meer informatie op www.afvalscheidingswijzer.nl . Ook kunt de minicontainer schoonhouden door het deksel iets open te laten staan zodat de container doorlucht. En de minicontainer op een schaduwrijke plek te zetten en hem af en toe schoon te maken met water en een bezem.

Minicontainers

Wie/ wat is DBI?

De nieuwe minicontainer wordt uitgereikt door De Boer Infra (DBI) Containerservice. DBI is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het afleveren en plaatsen van ondergrondse afvalsystemen en minicontainers. Meerlanden en gemeente Hillegom werken samen met DBI voor het leveren van de minicontainers voor restafval en oud papier en karton. Ook neemt DBI de oude containers in, zodat deze gerecycled worden tot nieuwe containers. Bij vragen kunt u contact opnemen met Meerlanden Publieksinfomatie per mail: pi@meerlanden.nl of bel via 0297 – 381 717.

Hoe krijg ik mijn nieuwe minicontainer voor restafval?

Het bedrijf DBI levert uw nieuwe minicontainer voor restafval. Dit gebeurt tussen 15 en 26 maart 2021. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn. Uw oude restafval-container nemen we mee terug in de week nadat u de nieuwe container heeft gekregen. Na de ontvangst van uw nieuwe container zet u de oude container dus nog één laatste keer aan de straat. Dezelfde dag of de dag na de inzameling van het restafval nemen we de oude container mee. U laat de oude container daarom ook na de lediging leeg aan de straat staan, en gebruikt de nieuwe container voor uw restafval. De oude container wordt gerecycled, om nieuwe containers van te maken. Na het innemen van de oude container gebruikt u voortaan alleen nog de nieuwe container.

Ik heb een minicontainer van 240 liter voor restafval. Deze wordt omgeruild voor een minicontainer van 140 liter. Kan ik meerdere 140 liter minicontainers aanvragen?

Ja, dat kan, maar daar zijn wel kosten aan verbonden. Zowel bij de aanschaf van de containers als bij het laten legen van de container. De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de Belastingverordening. Bij vragen kunt u contact opnemen met Meerlanden Publieksinformatie per email: pi@meerlanden.nl of bel via 0297 -381 717.

Ik wil geen minicontainer van 140 liter voor restafval. Kan ik dit weigeren?

Nee, dit kan niet. De gemeenteraad heeft hiervoor gekozen. De grote minicontainers worden omgeruild voor een kleinere, om samen te zorgen dat we ons afval beter scheiden. In uitzonderlijke gevallen kunt u ook toestemming krijgen om uw restafval kwijt te kunnen in een door de gemeente aangewezen ondergrondse restafvalcontainer. U kunt hiervoor een afspraak inplannen met een grondstofcoach, om uw vraag persoonlijk door te nemen. U kunt de grondstofcoaches bereiken per mail: grondstofcoach@meerlanden.nl

Een minicontainer van 140 liter voor mijn restafval is te klein voor mijn huishouden. Wat kan ik doen?

In principe is het beleid zo opgesteld dat u geen extra minicontainer nodig heeft. Een tweede container kunt u wel aanvragen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Inwoners met een medische indicatie kunnen ontheffing krijgen. U kunt hiervoor een afspraak inplannen met een grondstofcoach, om uw vraag persoonlijk door te nemen. U kunt de grondstofcoaches bereiken per mail: grondstofcoach@meerlanden.nl

Waarom mag ik mijn minicontainer voor restafval vanaf 2022 maar 13x per jaar (eens per 4 weken) aanbieden?

Het landelijke doel is maximaal 100 kilogram restafval in 2021 per inwoner per jaar, en maximaal 30 kilogram restafval in 2025. Dit betekent dat we afval beter moeten scheiden dan nu gebeurt. Door uw afval beter te scheiden heeft u veel minder restafval. Bovendien willen we u in stappen/ gefaseerd helpen naar het streefgetal van 30 kilogram restafval per jaar. In 2021 wordt er nog geen tarief in rekening gebracht voor het aanbieden van een minicontainer of zak. Vanaf 1 januari 2022 gaat dit wel gebeuren. Via deze stappen raakt u gewend aan het beter scheiden. Uiteindelijk heeft iedereen dan flink minder restafval om aan te bieden.

Hoe weet de gemeente hoe vaak mijn restafvalcontainer wordt geleegd?

Uw restafvalcontainer heeft een chip. De inzamelwagen herkent de chipt en leegt de container. Iedere lediging wordt geregistreerd en vanaf 2022 betaalt u per lediging van de restafvalcontainer een bedrag. In 2021 is dit nog niet zo.

Hoe voorkom ik dat mensen hun afval dumpen in mijn restafvalcontainer?

Als u uw container aan de straat heeft gezet om te laten legen, dan betaalt u voor deze lediging. Het maakt hierbij niet uit of anderen nog een zak in uw container doen: u betaalt er niet meer door. De betaling gaat namelijk per lediging, en niet naar gewicht. Als u wilt kunt u de container op de inzameldag ’s ochtends aan de straat zetten. Zo wordt de tijd verkort dat anderen eventueel afval in uw container doen. Ziet u dat anderen/ buren uw container ongewenst gebruiken, dan kunt u hen hier natuurlijk over aanspreken. Heeft u daarbij hulp nodig, dan kunt u dit vragen aan een grondstofcoach. Hierover informeren we u zodra de containeracties van start gaan.

Ik heb nog vragen over de omwisseling van de minicontainer voor restafval. Waar kan ik deze stellen?

U kunt contact opnemen met DBI via 085-8224423. Na de omwisselactie kunt u uw vragen stellen aan Meerlanden Publieksinformatie per email: pi@meerlanden.nl of bel via 0297 -381 717.

Hoe krijg ik mijn minicontainer voor oud papier en karton?

60% van de laagbouwwoningen heeft al een minicontainer voor oud papier en karton. Heeft u deze nog niet en heeft u hem nu wel aangevraagd? Dan krijgt u deze minicontainer tegelijk met de nieuwe minicontainer voor restafval. Heeft u hem nog niet aangevraagd via DBI maar wilt u wel een container? Dan kunt u die aanvragen bij Meerlanden Publieksinformatie per email: pi@meerlanden.nl of bel via 0297 -381 717. U hoort dan ook wanneer de container bezorgd wordt.

Ik heb geen nieuwe minicontainer voor restafval gekregen. Wat kan ik doen?

U kunt contact opnemen met DBI via 085-8224423.

De nieuwe minicontainer is stuk. Wat kan ik doen?

U kunt een melding maken via de meldings-app ‘Fixi’ op uw mobiele telefoon. Of U kunt contact opnemen met Meerlanden Publieksinformatie per email: pi@meerlanden.nl of bel via 0297 - 381 717.

Kan ik een slot krijgen voor mijn minicontainer voor restafval?

Ja, het is mogelijk om een container met een kantelslot aan te vragen. De kosten hiervoor zijn €32,50.-. Neem hiervoor contact op met Meerlanden Publieksinformatie via telefoon: 0297-381 717. Mailen kan ook via: pi@meerlanden.nl

Maatwerk

Waar kan ik maatwerk aanvragen/ een container aanvragen voor oud papier en karton?

Neemt u dan contact op met de grondstofcoaches via: grondstofcoach@meerlanden.nl. Of met Meerlanden Publieksinformatie via telefoon: 0297- 381 717. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur. Mailen kan ook via: pi@meerlanden.nl

Heb ik recht op maatwerk?

In sommige gevallen heeft u recht op maatwerk. Bij maatwerk hoeft u sommige soorten afval niet te scheiden. Ook kunt u misschien extra of andere voorzieningen krijgen, of wordt de afvalstoffenheffing in 2022 aangepast. Dit geldt voor:

  • Huishoudens met kinderen tot en met 3 jaar
  • Huishoudens met leden met een medische indicatie
  • Huishoudens met 5 of meer leden

Komt u hiervoor in aanmerking? Neemt u dan contact op met de grondstofcoaches via: grondstofcoach@meerlanden.nl. Zij adviseren de gemeente, en deze neemt vervolgens een besluit. Of neem contact op met Meerlanden Publieksinformatie via telefoon: 0297- 381 717. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur. Mailen kan ook, via: pi@meerlanden.nl

Ik heb kinderen in de luiers. Wat kan ik doen?

Voor gezinnen met kinderen in de luiers en voor grote gezinnen kunt u een tweede container voor restafval aanvragen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Komt u hiervoor in aanmerking? Neemt u dan contact op met de grondstofcoaches via: grondstofcoach@meerlanden.nl. Of met Meerlanden Publieksinformatie via telefoon: 0297- 381 717. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur. Mailen kan ook, via: pi@meerlanden.nl

Verzamelcontainers

Komt er aandacht voor de mogelijke vervuiling bij de verzamelcontainers?

Ja, dat komt er zeker. We willen, net als vele inwoners, dat onze gemeente schoon blijft. De BOA’s (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) gaan extra controleren en handhaven op het dumpen en bijplaatsen van afval. Ook gaan we extra communiceren over hoe u beter uw afval kunt scheiden. Onze grondstofcoaches kunnen hierbij helpen. Zij bieden advies op maat bij u aan de deur.

Waar komt de ondergrondse restafvalcontainer?

Het locatieplan is door het college van B en W in de vergadering van 9 februari 2021 definitief vastgesteld. U kunt het complete locatieplan inzien op de webpagina www.hillegom.nl/afval onder de groene button ‘Locatieplan’.

Blijven de inpandige containers voor hoogbouw-woningen (appartementen)?

Alle restafvalcontainers gaan weg uit de inpandige containerruimtes. Restafval kunt u brengen naar ondergrondse containers die nabij de woning staan. De containers kunnen geopend worden met een pas. Deze ontvangt u thuis. In 2021 is het gebruik van de containers nog vrij. Vanaf 2022 betaalt u per opening van een ondergrondse container.

Op welke plek komen de semi-ondergrondse containers voor GFTe-afval bij hoogbouw-woningen?

Naast elke nieuwe ondergrondse container voor restafval komt ook een container voor GFTe-afval. Zo kunt u uw afval eenvoudig gescheiden aanbieden. De GFTe-container is te openen met een pas. Deze ontvangt u thuis. Het gebruik van deze containers is gratis, ook in 2022.

Kan ik de milieupas uitlenen aan iemand anders?

Wij raden dit sterk af, omdat u via deze pas de kosten betaalt per keer dat de ondergrondse container voor restafval open gaat.

Hoe weet de gemeente hoe vaak ik mijn restafval in de ondergrondse container doe?

Uw milieupas heeft een chip. De ondergrondse container voor restafval herkent de chipt en gaat dan open. Elke keer dat hij opengaat wordt geregistreerd en vanaf 2022 betaalt u hiervoor een bedrag. In 2021 is dit nog niet zo.

Ga naar het begin