Kwijtschelding

  • Als u de belastingaanslag niet kunt betalen dan kunt u kwijtschelding aanvragen
  • Dit kan alleen voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en roerende- en onroerende zaakbelasting
  • Belastingzaken worden uitgevoerd door Cocensus
Ga naar het begin