Oplaadpunt elektrische auto

In de gemeente Hillegom kunt u een oplaadpaal en/of een parkeerplaats aanvragen voor uw elektrische auto. Hiervoor gelden wel bepaalde criteria en voorwaarden.


Eigen oplaadpunt

 • Als u uw voertuig op uw eigen terrein parkeert moet u daar kunnen opladen. Een laadpunt op eigen terrein betekent dat u daar uw auto oplaadt (vanwege veiligheid mogen snoeren niet over de openbare weg/stoep liggen).
 • Voor een laadpunt op uw eigen terrein heeft u geen vergunning nodig.
 • Een andere mogelijkheid is dat u een openbare laadpaal aanvraagt.

Openbare laadpaal aanvragen

Commerciële aanbieders plaatsen en beheren laadpalen. Het bedrijf Allego is actief in de gemeente Hillegom. Dien bij Allego via www.openbaarladen.nl/hillegom een aanvraag in voor een openbare laadpaal. Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft.

 • Allego dient de aanvraag in bij de gemeente.
 • Bij goedkeuring nemen wij een verkeersbesluit voor de parkeerplaats.
 • Dat publiceren wij in de Gemeenteberichten en op de website.
 • Hiertegen kunnen belanghebbenden bezwaar maken.
 • Door vooraf te overleggen met buren en buurtbewoners vindt u de beste plaats en voorkomt u mogelijk bezwaren.
 • De totale behandeling door Allego van aanvraag tot plaatsing duurt zonder bezwaren minimaal 16 weken. Reden is dat er meerdere stappen genomen moeten worden: bepalen geschikte locatie, verkeersbesluit nemen inclusief zes weken ter inzage legging, plaatsen van de paal, aansluiten op het elektriciteitsnetwerk door de netbeheerder en plaatsen verkeersbord. Wij proberen dit proces te optimaliseren.

Tweede parkeerplaats bij bestaande openbare laadpaal van Allego aanvragen

Ook dit vraagt u aan bij Allego via www.openbaarladen.nl/hillegom. Allego moet aan de gemeente aantonen dat er behoefte is aan de tweede parkeerplaats: wordt de laadpaal veel gebruikt? Zijn er verzoeken van potentiële gebruikers? 


Gebruik bestaande openbare laadpalen

 • Op www.oplaadpalen.nl vindt u locaties en beschikbaarheid van openbare laadpalen.
 • U herkent de parkeerplaatsen bij een oplaadpaal aan een P-bord met daaronder de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen’.  
 • Zolang u het voertuig oplaadt mag deze in het parkeervak staan.
 • Is de accu vol of stopt u met laden? Dan moet u het voertuig verplaatsen.
 • In een parkeerschijfzone geldt een maximale parkeerduur, ook voor parkeerplaatsen bij een laadpaal.
 • Gebruik van de parkeerschijf is verplicht, dus ook voor opladen van elektrische voertuigen.

Meer informatie

Informatie voor commerciële aanbieders

Gemeente Hillegom stelde beleidsregels vast met voorwaarden voor de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen. Op basis daarvan kunt u een overeenkomst met de gemeente aangaan om openbare laadpalen te plaatsen. 

Bel voor meer informatie met de gemeente via 14 0252.

Ga naar het begin