Polski Punkt Informacyjny (IPP)

Informacje dla Polaków

Adres
Urzad gminy Hillegom
Hoofdstraat 115 
2181 EC Hillegom

 

Godziny otwarcia

Czwartek 17.00 - 20.00

 

Porady telefoniczne (06 207 83 514)

Wtorek 08.30 - 16.00

Czwartek 15.00 - 20.00

 

E-mail

ipp@hillegom.nl

 

Powstanie Punktu Informacyjnego

Polscy pracownicy mają znaczący wkład w holenderską gospodarkę, ale coraz częściej pojawiają się wątpliwości co do warunków ich pracy i życia w Holandii. Wątpliwości te trudno rozwiać w związku ze znaczną barierą językową.

Samorządy lokalne dążą do poprawienia sytuacji, ale niewiele mogą zdziałać bez potrzebnych im informacji w tym zakresie. Zamierzają więc je uzyskać, a równocześnie ułatwić Polakom dostęp do najważniejszych samorządowych informacji poprzez przekazywanie ich w języku polskim.

Od 5 listopada 2007 działa w rejonie Duin- en Bollenstreek (dla gmin:Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen i Katwijk) Informacyjny Punkt w Języku Polskim (IPP), którego zadaniem ma być koordynowanie przepływu informacji z obu stron.

Ze strony (samo)rządu holenderskiego IPP ma zapewnić lepszy wgląd w sytuację mieszkaniową i warunki pracy polskich pracowników. Dla strony polskiej IPP ma być ulatwieniem w borykaniu się z przepisami i językiem holenderskim w załatwianiu życiowych i pracowniczych spraw. Docelowo IPP ma służyć polepszeniu sytuacji pracowniczo-bytowej przebywąjacych w Holandii Polaków. Ma być krokiem w kierunku ich integracji ze społeczeństwem holenderskim i ma zapobiegać narodowośćiowej izolacji.

Dlatego bardzo ważne jest wypełnienie luki w wiedzy na temat Polaków mieszkających i pracujących w Holandii poprzez meldowanie o problemach oraz zadawanie pytań dotyczących własnej sytuacji w tym kraju. Zarówno indywidualne jak i zbiorowe pytańia i meldunki będą punktem uwagi IPP. Pytajćie więc! Szukajcie w IPP odpowiedzi na swoje wątpliwości i problemy. Dajcie władzom holenderskim możliwość lepszego poznania swojej rzeczywistej sytuacji!

Mamy nadzieję, że istnienie Informacyjnego Punktu zaowocuje polepszeniem Waszej sytuacji w Królestwie Niderlandów!

 

Linki IPP

 

Zobacz takze

 

Ważne numery telefonu

  • Numer alarmowy Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego:112
  • Policja (w przypadkach nie naglych): 0900-8844
  • Alarmowa Linia Meldunkowa Policji (meld Misdaad Anoniem): 0800-7000
  • Pomoc medyczna wieczorowa i weekendowa (Dokterspost): 0252-240212
  • Urząd Podatkowy (Belastingdienst): 0800-0543
  • Urząd Podatkowy (rejestracja samochodów): 0800-0749
  • Centrum Mlodzieży i Rodziny (Centrum voor Jeugd en Gezin): 088-2542384
  • Opieka spoleczna Kwadraad (Maatschappelijk Werk Kwadraad): 088-9004000
Ga naar het begin