Ga naar de inhoud

Registratie Oekraïense vluchtelingen

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (de registratie van alle inwoners van een gemeente). Zij doen dat in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Na inschrijving krijgen zij ook een Burgerservicenummer (BSN). Mensen die zich willen inschrijven moeten hiervoor zelf langskomen met een internationaal paspoort of een identiteitskaart

Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 0252. 

 

Ga naar het begin