Drank- en horecavergunning en ontheffing

 • Als u een horecabedrijf of slijterij exploiteert, dan heeft u hiervoor een drank- en horecavergunning nodig
 • Ook voor het verkopen en schenken van alcoholhoudende dranken in buurthuizen of (sport) kantine is een drank- en horecavergunning nodig
 • Als u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank wilt schenken heeft u een ontheffing nodig op grond van de Drank- en horecawet. Het is niet toegestaan om flessen alcohol te verkopen.
 • Wanneer u een drank- en horecavergunning heeft, maar er wijzigingen zijn aan bijvoorbeeld de inrichting of de leidinggevende dan moet u dit doorgeven 

Kosten

Drank- en horecavergunning € 380,00
Drank- en horecaontheffing € 90,00
Wijziging leidinggevende of inrichting doorgeven € 50,00

Werkwijze

U vraagt een (nieuwe) drank- en horecavergunning aan als:

 • u als nieuwe ondernemer binnen de gemeente start en alcoholhoudende drank gaat schenken
 • als u een bestaand horecabedrijf overneemt
 • als de rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld, uw horecabedrijf werd eerst geëxploiteerd door een v.o.f. en de rechtsvorm wijzigt in een bv. Voor de Drank- en horecawet betekent dit dat het een nieuwe onderneming is en dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd.


U vraagt een drank- en horecavergunning aan via de groene knop 'online regelen'. Lees eerst de voorwaarden hieronder.

Aanvraag drank- en horecavergunning, buurthuis (sport)kantine

Wanneer u in uw buurthuis of kantine alcoholhoudende drank wilt schenken, vraagt u ook een drank- en horecavergunning aan. U doet dit via de groene knop 'online regelen'. Lees eerst de voorwaarden hieronder.

 

Alcohol schenken tijdens bijzondere gelegenheid

Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u een ontheffing van de Drank- en horecawet nodig. U vraagt deze aan via de groene knop 'ontheffing aanvragen'. Lees voordat u de ontheffing aanvraagt eerst de voorwaarden hieronder. 

 

Wijziging van de inrichting of leidinggevende

Wanneer u al een drank- en horecavergunning heeft maar er zijn wijzigingen van de inrichting of een andere leidinggevende, dan geeft u deze wijziging door via de groene knop 'wijziging doorgeven'.

 

Extra toets bij de aanvraag

Vanaf 1 januari 2015 voeren we een extra toets uit bij de aanvraag van  drank- en horecavergunningen voor de commerciële sector, met uitzondering van slijterijen. Dit houdt in dat u, naast de reguliere aanvraag via de groene knop, ook een aanvullende vragenlijst moet invullen. Deze sturen wij u zo snel mogelijk toe. Pas als we de ingevulde vragenformulieren en relevante bijlagen hebben ontvangen, nemen wij de aanvraag in behandeling.

Reden hiervoor is dat de gemeente Hillegom wil bijdragen aan gezond ondernemerschap en wil voorkomen dat de ondernemers aan wie zij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien.

Wanneer welke toets wordt uitgevoerd staat in de Bibob-beleidslijn Hillegom onder 'Downloads'.

Voorwaarden

Voorwaarden drank en horecavergunning: 

 • leidinggevende is minimaal 21 jaar oud
 • leidinggevende beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne, staat niet onder curatele, is niet uit de ouderlijke macht ontheven en is van goed levensgedrag
 • de inrichting moet voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet
 • buurthuizen en (sport)kantines zijn in het bezit van een vastgesteld reglement dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt.


Voorwaarden drank- en horecaontheffing bijzondere gelegenheid:

 • er moet sprake zijn van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van uiterlijk twaalf dagen
 • de verantwoordelijke is minimaal 21 jaar oud
 • de verantwoordelijke is van goed levensgedrag

Meer informatie

Ga naar het begin