Terrasvergunning

 • Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van Hillegom is het terras onderdeel van de (horeca)exploitatievergunning. Voor het gemak spreken we hier van terrasvergunning.
 • Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met de coronamaatregelen
 • Horecaondernemers die een terras willen, moeten dit uiterlijk 4 weken voor de inrichting melden bij de gemeente.
 • Ook als het terras op eigen grond terrein ligt moet u een melding doen bij de gemeente.
 • Terras wordt voor het hele jaar verleend en het terras mag open zijn tot 23.00 uur in juni, juli en augustus, in de overige maanden tot 22.00 uur.
 • Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wil gebruiken, heeft u hier in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. U vraagt dit aan via het omgevingsloket

Kosten

Kosten exploiteren van een terras

Leges

Voor het exploiteren van een terras bij een horecagelegenheid wordt in sommige gevallen ambtshalve vrijstelling verleend en worden er geen legeskosten in rekening gebracht.

In alle overige gevallen betaalt u € 105,00 legeskosten.

Precariobelasting

Op grond van de precarioverordening wordt voor het hebben van een terras op gemeentegrond geen precariobelasting geheven.

Werkwijze

 • U meldt het inrichten van het terras via de groene knop 'online regelen' 
 • Voeg een situatietekening (schaal 1:100) van het terras en een foto of folder van uw terrasmeubilair bij uw melding mee.
 • Zodra er iets wijzigt aan uw terras, zoals bijvoorbeeld de afmeting, vult u het formulier opnieuw in

Voorwaarden

De horecaondernemer moet voor zijn terras voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in het terrassenbeleid en indien van toepassing de Drank- en Horecawet.

De melding moet de volgende informatie bevatten:

 • De afmeting van het terras. Dit kunt u aangeven op een tekening die u met de melding moet meesturen
 • Of het terras op eigen terrein of op een openbare plaats ingericht wordt

 

Ga naar het begin