Ga naar de inhoud

Tweede- of zakenpaspoort aanvragen

Op deze pagina

U kunt een tweede paspoort aanvragen (naast uw gewone paspoort) wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is, of als u reist naar landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. U moet bij de aanvraag voor een tweede paspoort altijd bewijsstukken kunnen laten zien. Het tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Een zakenpaspoort is een gewoon paspoort, maar heeft extra bladzijden. Zo is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook nog een normaal paspoort aanvragen.

Kosten zaken- of tweede paspoort (vanaf 18 jaar) € 77,85
Kosten zaken- of tweede paspoort (jonger dan 18 jaar) € 58,85
Extra kosten spoedaanvraag € 53,00

 • Maak een afspraak
 • U betaalt uw paspoort bij aanvraag
 • U kunt uw paspoort na 5 werkdagen ophalen


Spoedaanvraag 

 • Heeft u het paspoort snel nodig? U kunt ook een reisdocument aanvragen via een spoedprocedure. Als u deze aanvraag vóór 15.30 uur doet, kunt u uw paspoort de eerstvolgende werkdag na 11.00 uur ophalen (op donderdag na 12.00 uur). Let op: aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.
 • In zeer bijzondere gevallen én onder strikte voorwaarden kan via de Koninklijke Marechaussee een noodpaspoort worden verstrekt. Kijk voor meer info op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.


Vermissing reisdocumenten

 • Heeft u een identiteitsbewijs verloren, zoals een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument? Bij de aanvraag van uw nieuwe document maken wij een vermissingsdocument voor u op. U hoeft daarvoor niet meer naar de politie
 • Bij vermissing van uw reisdocument is een spoedprocedure niet altijd mogelijk. Informeer bij de gemeente of een spoedaanvraag in uw geval mogelijk is

 • Voorwaarden voor een zakenpaspoort zijn:
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit
  • u bent ingeschreven in de gemeente
    
 • Voorwaarden voor een tweede paspoort zijn:
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit
  • u bent ingeschreven in de gemeente


U moet kunnen aantonen dat u een land gaat bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt, waardoor er een grote kans is dat u problemen zult ondervinden bij toelating tot dat land;
óf
U moet kunnen aantonen dat u regelmatig dringend moet reizen op een moment dat uw nationale paspoort in verband met visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging (bijvoorbeeld ambassade, consulaat) is. Het moet om een land gaan waar niet met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd.

 • Een recente pasfoto. Aan deze foto worden speciale eisen gesteld. Bekijk deze op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: www.rvig.nl
 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart en buitenlandse reisdocumenten), ook als ze niet meer geldig zijn
 • Schriftelijke toestemming én legitimatiebewijs beide ouders (als je jonger bent dan 18 jaar)
 • Pinpas
 • Voor de aanvraag van een tweede paspoort ook meenemen:
  • een bewijs dat u naar een land moet reizen dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort heeft. Voeg hierbij bewijsstukken toe zoals boekingsbevestigingen van vliegreizen
  • een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen
  • als het om een zakenreis gaat: een recente verklaring van uw werkgever
  • als uw paspoort bij een ambassade/consulaat ligt op het moment dat u een tweede paspoort aan wilt vragen, dan moet u ook een schriftelijk verklaring hiervan een brief mee
Ga naar het begin