Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

 • Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen
 • U moet ingeschreven staan bij de gemeente
 • Betalen bij aanvraag
   

Het verschil tussen beide documenten is:

 • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor moet u een afspraak maken bij de gemeente
 • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. Ook hiervoor moet u een afspraak maken bij de gemeente

Kosten

Kosten van een attestatie de vita € 13,40
Kosten aanvragen van bewijs van in leven zijn:
 • digitaal: € 8,00
 • aan de balie: € 9,00

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Indien van toepassing: brief van het pensioenfonds waarin staat dat u dit nodig heeft
Ga naar het begin