Briefadres aanvragen

 • U heeft geen woonadres of verblijft in een instelling
 • Zorg voor een geldig legitimatiebewijs
 • Omschrijf schriftelijk waarom u een briefadres nodig heeft
 • Ondertekende schriftelijke toestemming hoofdbewoner
 • (Kopie) legitimatiebewijs hoofdbewoner
   

Werkwijze

 • Maak een afspraak met de gemeente
 • Kom persoonlijk naar de gemeente 
 • Neem de persoon van wie u het briefadres gaat gebruiken mee

Voorwaarden

Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. U kunt een briefadres gebruiken als u geen woonadres heeft of verblijft in een instelling. 

 

U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Bijvoorbeeld:

 • u heeft (tijdelijk) geen woning heeft
 • u bent schipper en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis voor uw werk
 • u verblijft een gevangenis 
 • u verblijft in een psychiatrische inrichting 
 • in verblijft in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis
 • u wordt bedreigd. Of wilt om andere veiligheidsredenen niet dat uw verblijfplaats bekend is

 

Verder geldt:

 • het briefadres is in Nederland
 • het briefadres is geen postbus
 • u krijgt toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres
 • hoofdbewoner of eigenaar van briefadres is ook aanwezig tijdens het gesprek
   

Meenemen

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • een schriftelijke motivatie waarom u een briefadres nodig hebt 

Meer informatie

Ga naar het begin