Correctieverzoek BRP

 • Dien schriftelijk een correctieverzoek in
 • Voor minderjarigen kan een voogd een verzoek doen
 • U moet ingeschreven staan in de gemeente
 • De documenten moeten voldoen aan de eisen 
   

Kosten

Aan een correctieverzoek BRP zijn geen kosten verbonden.

Werkwijze

U dient schriftelijk een verzoek tot correctie in. U stuurt onderstaande documenten mee:

 • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument)
 • het document met de foutieve gegevens
 • het bewijs met de juiste gegevens
   

De gemeente kan de foute gegevens aanpassen. Dat kan na controle op de rechtmatigheid van andere documenten. Uit die documenten moeten de juiste gegevens blijken. Daarbij kunt u denken aan een akte van de burgerlijke stand, een rechterlijke uitspraak of een akte van de notaris.
 

Voorwaarden

 • U moet ingeschreven staan in de gemeente 
 • Het verzoek moet u zelf schriftelijk doen
 • Voor minderjarigen tot 16 jaar kan een ouder, voogd of verzorger het verzoek doen
 • Een curator kan een verzoek indienen voor iemand die onder curatele is gesteld
 • In het verzoek vermeldt u welke gegevens veranderd dienen te worden

 

Bijzonderheden

Bent u in het buitenland geboren en kloppen uw persoonsgegevens in de BRP niet? Dan moet u documenten naar ons sturen waaruit de juiste gegevens blijken. Deze zogeheten brondocumenten vraagt u aan in het land waar ze zijn opgesteld.

 

De documenten moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • ze zijn opgemaakt volgens de geldende voorschriften van het betreffende land
 • ze moeten gelegaliseerd/geapostilleerd zijn volgens een door de Nederlandse Staat opgestelde circulaire
 • ze moeten opgesteld zijn in een taal die Nederlandse ambtenaren kunnen begrijpen. Als dat niet het geval is, moet u zorgen voor een vertaling door een beëdigd vertaler
 • de documenten moeten origineel zijn en recent
   

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs
Ga naar het begin