Inburgeren

  • Sinds 1 januari 2013 zijn gemeenten niet meer verantwoordelijk voor inburgering
  • Neem contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Voorwaarden

  • U bent verantwoordelijk voor uw eigen inburgering
  • U kunt voor vragen terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren én werd uw verblijfsvergunning vóór 1 januari 2013 afgegeven? Dan valt u onder de oude regels. U dient in dit geval contact op te nemen met de gemeente
  • U krijgt 3 jaar om in te burgeren. Als u het examen niet haalt binnen deze periode dan kan u een boete krijgen. Ook kan dit gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning
  • De kosten voor de inburgeringscursus en het examen betaalt u zelf
  • U kunt geld lenen via DUO (tegen rente)
Ga naar het begin