Scheiding melden

 • De officiële uitspraak van een scheiding of beëindiging gebeurt door een rechter
 • Stuur de documenten van de scheiding binnen 6 maanden na uitspraak naar de gemeente 
 • Eindigt een geregistreerd partnerschap via een notaris? Meld dit binnen 3 maanden na ondertekening bij de gemeente 
   

Werkwijze

 • Een scheiding vraagt u aan aan bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.
 • U of uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente
 • Stuur de volgende documenten naar de gemeente:
  - Verzoek tot het inschrijven in het register van de burgerlijke stand
  - Bewijs van de uitspraak van de rechter (de beschikking)
  - Bewijs dat u niet tegen deze uitspraak in beroep gaat (akte van berusting)
  - De gemeente schrijft de echtscheiding in bij de burgerlijke stand

 

Voorwaarden

 • Doe de melding binnen 6 maanden na de beslissing van de rechter 
 • Beëindigt een notaris uw geregistreerd partnerschap? Doe hiervan dan binnen 3 maanden een melding bij de gemeente

Meenemen

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Een afschrift van de huwelijksakte
 • Van beide partners een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met daarop de nationaliteit en verblijfsduur
 • Eventuele afschriften van geboorteakten van minderjarige kinderen
Ga naar het begin