Ga naar de inhoud

Emigreren

 • Als u voor meer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, moet u dat aan ons doorgeven
 • U kunt uw emigratie maximaal 5 dagen voor uw vertrek aan de gemeente doorgeven
 • Maak hiervoor een afspraak met team Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar de afspraak

 • U maakt een afspraak bij de gemeente. Doe dit maximaal 5 dagen voor vertrek naar het buitenland
 • U geeft door naar welk land u vertrekt
 • U geeft het adres op waar u in het buitenland bereikbaar bent 
 • De gemeente geeft uw verhuizing door aan instanties die aangesloten zijn op de basisregistratie personen (BRP)

 • Geef emigratie door als u ten minste 8 maanden in het buitenland gaat wonen
 • U bent minimaal 16 jaar. Als u jonger bent, mag u deze melding niet doen.
 • Ouder, voogd of verzorger geven de emigratie van minderjarigen door

 • Geldig identiteitsbewijs
Ga naar het begin