Ga naar de inhoud

Zwarte rolcontainer

Huishoudelijk restafval hoort in de zwarte container. Deze wordt één keer per twee weken geleegd. U kunt uw persoonlijke afvalkalender raadplegen voor de ophaaldagen. Zet op de ophaaldag de container tussen 05:30 en 07:30 uur buiten.

Woont u in een flat of bovenwoning, dan heeft u geen eigen container. U kunt uw afval kwijt in de verzamelcontainer van uw woongebouw.

Prijs

Voor het inzamelen van uw afval betaalt u afvalstoffenheffing. De hoogte van de afvalstoffenheffing leest u terug in de afvalstoffenverordening, deze kunt u vinden op de website van Cocensus.

Wat mag in de zwarte container?

De zwarte container is bestemd voor uw restafval. Dit is wat overblijft nadat u uw afval goed heeft gescheiden door bijvoorbeeld GFT, papier en plastic apart te houden.

Ga terug naar boven