Ga naar de inhoud

Vergunningen en meldingen

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Met deze wet heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Omgevingsloket online

In het Omgevingsloket online vindt u ook informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Ga terug naar boven