Ga naar de inhoud

Erkenning kind

Als u als man niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan met de moeder van een kind kunt u toch het wettelijk vaderschap van het kind op u nemen. Dit wordt erkenning genoemd. U kunt voor een erkenning op afspraak terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Meenemen

  • geldig legitimatiebewijs van aanvrager en moeder;
  • schriftelijke toestemming van de moeder (in alle gevallen waarbij het kind jonger is dan 16 jaar);
  • Schriftelijke toestemming van het kind zelf, indien het kind 12 jaar is of ouder.

Erkenning ongeboren vrucht

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een erkenning ongeboren vrucht genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk vaderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Erkenning bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al een vader in de geboorteakte van het kind vermeld staat. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning.

Naamkeuze

Bij erkenning kan de achternaam van het kind worden gekozen. Als de ouders kiezen voor de geslachtsnaam van de man moet de moeder mee naar het gemeentehuis komen. Naamkeuze kan alleen bij het eerste kind dat geboren wordt uit een relatie. Alle volgende kinderen die geboren worden uit die relatie krijgen dezelfde geslachtsnaam.

Gezag

Na de erkenning heeft u als vader nog geen gezag, dat wil zeggen u bent nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Na de geboorte van uw kind kunt u het gezag, met toestemming van de moeder, laten registreren bij de rechtbank. U kunt uw aanvraag voor het gezamenlijk gezag digitaal verzenden. Via dit formulier kunt u samen met de andere ouder eenvoudig het gezamenlijk gezag over uw kind digitaal aanvragen. Beide ouders loggen in met hun DigiD. U hebt het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind nodig bij het invullen van het formulier. Na het invullen van het formulier wordt uw aanvraag verwerkt. U ontvangt binnen twee weken per post een uittreksel uit het Gezag register over uw aanvraag tot gezamenlijk gezag op het adres waar het kind staat ingeschreven.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook een formulier tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige. U stuurt dan een geboorteakte van uw kind en kopieën van het legitimatiebewijs van beide ouders mee.

Ga terug naar boven