Ga naar de inhoud

Klachten

De gemeente Hillegom probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten, uiterlijk binnen 12 maanden na het voorval, dat is uw recht! Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren.

U kunt uw klacht online indienen via de groene knop rechtsboven.

Desgewenst kunt u ook een brief sturen aan de Gemeente Hillegom, t.a.v. klachtencoördinator, Postbus 32, 2180 AE Hillegom. 

Meer informatie

Meer informatie over de behandeling van klachten vindt u in de door de gemeente Hillegom opgestelde Verordening commissie bezwaren en klachten. In het jaarverslag vindt u een overzicht van de klachten die in 2016 zijn ingediend bij de gemeente Hillegom. Het gaat dan om klachten over hoe (een medewerker van) de gemeente zich tegenover de klager of een ander heeft gedragen. 

Adres

Hoofdstraat 115

Telefoon: 14 0252
Vanuit het buitenland belt u (0031)252 537 222

E-mail: info@hillegom.nl 

Ga terug naar boven