Ga naar de inhoud

Gemeentelijke belastingen

Als inwoner van de gemeente Hillegom krijgt u te maken met meerdere gemeentelijke belastingen. Op de belastingpagina vindt u alle informatie over gemeentelijke belastingen, OZB en de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

Wanneer ontvang ik de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen 2018?

De WOZ-beschikking en aanslagen gemeentelijke belastingen worden zoveel als mogelijk gecombineerd op één biljet verzonden. De aanslagen zijn in februari bij u bezorgd. Bij de aanslag is een kaartje gevoegd met verdere uitleg.

Waarom gemeentelijke belastingen?

U maakt gebruik van gemeentelijke voorzieningen: de straat, de openbare verlichting, het riool, de afvalinzameling en meer. Deze voorzieningen kosten de gemeente geld. Een deel van deze kosten worden betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen en heffingen.

Bezwaar tegen uw WOZ-waarde? Eerst even bellen!

Als u na ontvangst van uw waardebeschikking vragen heeft over de waardevaststelling of overweegt om bezwaar in te gaan dienen, dan kunt u tot 5 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking, eerst nog telefonisch contact opnemen met de gemeente Hillegom.

Nadat u uw vragen of grieven kenbaar heeft gemaakt wordt u binnen ongeveer 5-7 werkdagen teruggebeld door de taxateur die de waarde van uw pand heeft vastgesteld. U krijgt dan uitleg over deze waardevaststelling en kunt u uw grieven bespreken. Mogelijk kunt u zich vinden in deze uitleg of kan een foutje in onderling overleg direct ambtshalve verwerkt worden. Een bezwaarschrift is dan verder niet nodig!

Komt u er met de taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. U kunt dit op eenvoudige wijze digitaal via de website Digitaalloket.nl doen of u kunt gebruik maken van het bij de WOZ-beschikking/aanslag gemeentelijke belastingen meegezonden reactieformulier.

Burger Service Nummer (BSN)

Ook de gemeente gaat steeds meer gebruik maken van het aanbieden van digitale diensten. Zo is het voor het product 'gemeentelijke belastingen' mogelijk om via deze website digitaal uw taxatieverslag of uw aanslagbiljet te raadplegen. Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen tegen de door u ontvangen WOZ-beschikking of aanslag gemeentelijke belastingen. 

Bedrijven kunnen gebruik maken van de op het aanslagbiljet opgenomen inlogcode (subjectnummer) en het biljetnummer.

Geautomatiseerde kwijtschelding

Met ingang van 2009 is het mogelijk geworden om geautomatiseerd kwijtschelding te verlenen. Dit betekent dat bij het opleggen van een aanslag gemeentelijke belastingen, het aanslagbedrag gelijktijdig weer wordt kwijtgescholden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voorafgaand aan de aanslagoplegging een inkomenstoets door het Inlichtingenbureau te laten verzorgen. Omdat het Inlichtingenbureau de toets heeft aangescherpt, wordt nu minder snel geautomatiseerde kwijtschelding verleend.  

Gebruik van de meegezonden machtiging

Als u nog geen gebruik maakt van automatische betaling en u wenst hier toch nog gebruik van te gaan maken, stuur dan de bij het aanslagbiljet meegezonden machtigingskaart tijdig in.
Maakt u wel al gebruik van betaling door middel van automatische incasso, dan is bij de aanslag een machtigingskaart meegezonden die alleen gebruikt hoeft te worden als u uw rekeningnummer wenst te wijzigen. Hiervoor moet tegenwoordig een 'nieuwe' machtiging worden afgegeven.

Vragen en antwoorden

Hebt u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of over uw belastingaanslag? U vindt antwoorden en meer informatie bij de 'Veelgestelde vragen'. Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer uitleg? Dan kunt u per mail of telefonisch contact opnemen.

Adres

Hoofdstraat 115

Telefoon: 14 0252
Vanuit het buitenland belt u (0031)252 537 222

E-mail: info@hillegom.nl 

Ga terug naar boven