Ga naar de inhoud

Bollenstrekers actief in gesprek over onderwerpen Transformatieagenda Wmo

Geplaatst op donderdag 16 november 2017
Getekende bloembollen

Meer dan 100 Bollenstrekers grepen op 8 november de gelegenheid aan om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen uit de Transformatieagenda Wmo. Zo waren onder meer ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, cliëntvertegenwoordigers, zorgprofessionals, welzijnsmedewerkers, raadsleden en lokale bestuurders vertegenwoordigd.

Vier uitdagingen

Tijdens de bijeenkomst werden de volgende de vier uitdagingen van de Transformatieagenda WMO besproken:

  • uitgaan van wat mensen kunnen,
  • ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben,
  • zorgen dat mensen de weg naar hulp en ondersteuning weten te vinden
  • een agenda voor en door inwoners.

Concrete oplossingen

Door ervaringen uit te wisselen, je eigen rol in deze uitdagingen te bespreken en over de vraagstellingen te discussiëren kwamen de aanwezigen steeds dichter bij concrete oplossingen. Een voorbeeld hiervan is nieuwe manieren om mantelzorgers beter te ondersteunen.

Input

De wethouders van de vijf bollengemeenten bedanken de deelnemers voor een zeer geslaagde bijeenkomst. Zij nemen de geleverde input mee in de verdere uitvoering van de Transformatieagenda Wmo.

Over de Transformatieagenda

De Transformatieagenda Wmo 2017-2018 is de gemeentelijke aanpak om samen met inwoners, professionals, verenigingen en organisaties vorm te geven aan de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in de vijf gemeenten. 

Ga terug naar boven