Ga naar de inhoud

College Hillegom kiest voor kwaliteit, veiligheid en flexibiliteit in de toekomst bij voorgenomen keuze locatie IKC Leerwinkel

Geplaatst op woensdag 08 november 2017
Informatieavond IKC Leerwinkel

De informatieavond van 7 november was druk bezocht. Voor een volle zaal presenteerde de gemeente de resultaten uit de locatieonderzoeken voor de nieuwbouw van Integraal Kind Centrum (IKC) Leerwinkel aan belangstellende inwoners.

Twee locaties zijn onderzocht:

  1. De huidige locatie van de Leerwinkel
  2. en de locatie naast de brandweer aan de Weerlaan.

De gemeente heeft toegelicht hoe het onderzoek is opgebouwd, welke criteria zijn onderzocht en wat uiteindelijk de meest geschikte locatie is voor de nieuwe school, alle voors- en tegens afwegende. De voorgenomen keuze is gevallen op de locatie bij de Weerlaan, naast de brandweer.

Groene plek voor de school en omgeving

De directeur van de school lichtte toe waarom de locatie in het Vossepark, naast de brandweer, voor de school de meest ideale locatie is. Deze plek sluit perfect aan op hun visie op onderwijs, waarbij gezondheid en buiten leren en bewegen een belangrijke rol spelen. Dat er hiermee een stukje park verdwijnt, is niet anders. Het overgrote deel van het Vossepark blijft behouden.

De gemeente gaf aan dat groen dat verdwijnt sowieso gecompenseerd moet worden. Dat kan in kwantiteit: ergens anders meer groen toevoegen, bijvoorbeeld in een wijk die nu groenarm is. Of in kwaliteit: een kwaliteitsimpuls geven aan het Vossepark zelf. De groenstructuur langs de Weerlaan en Valckslootlaan blijft grotendeels intact. Bovendien ziet de gemeente ook kansen voor verbetering van de stedenbouwkundige kwaliteit, door een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de bebouwing in het park.

Voorlopige keuze gemaakt 

Aan het eind van de avond nam wethouder Fred van Trigt nog een keer het woord. Hij gaf aan heel goed te begrijpen dat de voorkeur van het college, voor de locatie aan de Weerlaan, bij de een tot vreugde en bij de ander wellicht tot verdriet leidt. De gemeente moet een keuze maken en heeft ter onderbouwing uitvoerig en grondig onderzoek gedaan. Het college heeft de opmerkingen van belanghebbenden en van de gemeenteraad meegenomen in het besluit. Op basis van feiten en argumenten is de voorlopige keuze nu gevallen op de Vosselaan/Weerlaan.

Vervolg traject na definitief besluit

In november neemt het college het definitieve besluit. Na het besluit worden de onderzoeksresultaten openbaar gemaakt. Daarna gaat het college  weer langs bij de gemeenteraad voor het verkrijgen van krediet en het wijzigen van de bestemming. Om te zorgen voor een goede inpassing van de school in de wijk starten we vervolgens een participatietraject met de school, omwonenden, omringende bedrijven en organisaties. 

Reden voor de nieuwbouw

Aanleiding voor de nieuwbouw is dat de huidige gebouwen van de Jozefschool en Leerwinkel niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd: in hun klimaattechnische en bouwkundige staat. Het schoolgebouw van de Leerwinkel dateert bijvoorbeeld uit 1929. Omdat de twee basisscholen zijn gefuseerd, ontstond bovendien de nadrukkelijke wens om in één gebouw te zitten, inclusief kinderopvang. 

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen in de gemeente en staat achter de visie van het Integraal Kind centrum. Omdat de gemeente graag een toekomstgerichte school wil bouwen, die zeker voor de komende veertig jaar onderdak biedt aan leerlingen.

Meer informatie: Nieuwbouw IKC Leerwinkel.

Ga terug naar boven