Ga naar de inhoud

Hillegom verbijsterd over besluit van provincies over Duinpolderweg

Geplaatst op woensdag 20 december 2017
Duinpolderweg

Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland hebben gekozen voor een nieuwe wegverbinding naar de Haarlemmermeer die woningen, een bedrijventerrein en een natuur- en recreatiegebied in Hillegom doorkruist.

Het besluit van de provincies Noord- en Zuid-Holland om te kiezen voor een nieuwe wegverbinding die zowel het waardevolle bebouwingslint langs de N208 als het bedrijventerrein Horst ten Daal (ten noorden van Hillegom) én het net ingerichte natuur- en recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder doorkruist, is voor het college van Hillegom verbijsterend en niet acceptabel. 

Dit tracé past totaal niet in de recent met grote betrokkenheid van inwoners opgestelde Hillegomse Omgevingsvisie 2030 en draagt niet bij aan de toekomstige economische en duurzame ontwikkelingen binnen Hillegom.

Dit laatste is zeker het geval wanneer zou worden besloten om de nieuwe wegverbinding vanaf de N208 door te trekken naar de N206. Om die reden is Hillegom hier geen voorstander van. Ook niet om deze eventuele doortrekking nu al middels ruimtelijke procedures in werking te stellen.

Advies Zuid-Hollandse gemeenten niet overgenomen

Hillegom betreurt de keuze van beide provincies. Zij hebben het advies van de projectorganisatie Duinpolderweg – gebaseerd op het advies van alle Zuid-Hollandse gemeenten – niet overgenomen. Hun keuze is gevallen op het tracé van de Adviesgroep “Bereikbaarheid Bollenstreek -Haarlemmermeer”. 

Wethouder Anne de Jong licht zijn rol in het proces toe: “Als gemeente zijn wij niet in de positie van beslisser, dat zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland. Wij hebben proactief de beide provincies geadviseerd om te kiezen voor een nieuwe wegverbinding die vanaf de N208 richting Haarlemmermeer gaat en ongeveer in het midden tussen Hillegom en Bennebroek ligt (net ten noorden van de Oosteindervaart). Dit ondanks het feit dat aan deze wegverbinding ook enkele schaduwkanten zitten. Het unanieme advies van alle betrokken Zuid-Hollandse gemeenten is helaas niet overgenomen. Dat betreur ik ten zeerste.” 

Indienen zienswijze 

Het college is voornemens om samen met de gemeenteraad van Hillegom nu een zienswijze in te dienen. Hierover zal in januari een besluit worden genomen.

Proces

Zienswijzen op het besluit van Gedeputeerde Staten kunnen vanaf 8 januari worden ingediend bij Provincie Noord-Holland. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite van de provincie.

Ga terug naar boven