Ga naar de inhoud

Gemeenteraad Hillegom beraadt zich op inspraakreactie Duinpolderweg

Geplaatst op dinsdag 09 januari 2018

De politieke fracties in de gemeenteraad van Hillegom bereiden gezamenlijk een inspraakreactie (zienswijze) voor op het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid- en Noord-Holland over de Duinpolderweg.

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid- en Noord-Holland hebben het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Dit project is beter bekend onder de naam Duinpolderweg. 

Het voorkeursalternatief van Gedeputeerde Staten heeft grote negatieve gevolgen voor Hillegom. Alle fracties wijzen dit alternatief daarom af. Zij hebben een werkgroep gevormd om te komen tot een gezamenlijke inspraakreactie (zienswijze).

Geef uw reactie

De raad heeft een e-mailadres geopend waarop inwoners, bedrijven en organisaties uit Hillegom hun reactie op het voorlopige voorkeursalternatief van GS kunnen melden. De raad kan hun argumenten dan meewegen bij het opstellen van zijn zienswijze. U kunt tot 1 februari uw onderbouwde reactie kwijt op werkgroepduinpolderweg@hillegom.nl.

Zelf een zienswijze indienen

U kunt ook zelf een zienswijze bij GS indienen. Dit kan tot en met 18 februari 2018. De benodigde informatie hiervoor vindt u op de website van de Provincie Noord Holland. 

Inhoudelijke vragen

Heeft u inhoudelijke vragen over de keuze van de Provincie of de Duinpolderweg? Hiervoor kunt u contact opnemen met de Provincie Noord-Holland. Kijk op: www.noord-holland.nl/Duinpolderweg.

U kunt uw vragen ook stellen tijdens de inloopbijeenkomst die de provincie organiseert op dinsdag 23 januari 2018, tussen 17.00 en 21.00 uur in Noordwijkerhout.

Ga terug naar boven