Ga naar de inhoud

Toekomst jongerencentrum Solution

Geplaatst op woensdag 07 maart 2018

Afgelopen weekend is op Facebook een gesprek gevoerd in reactie op een post van OJC Solution dat het jeugdhonk gesloten zou worden. Dit klopt niet.   De gemeente maakt zich sterk om de komende jaren het jongerencentrum te ontwikkelen tot een fijne plek voor alle jongeren in Hillegom waarbij ook volop aandacht is voor steun en stimulering van sociaal, cultureel en educatief werk voor jongeren.

Nieuwe visie

De gemeente wil graag dat jongeren vanaf 10 t/m 18(+) jaar zich aangetrokken voelen tot Solution. Solution is bedoeld als plek waar zij zich prettig voelen om samen te komen. In samenwerking met de partners zijn daarom stappen gezet tot herinrichting van Solution om dit te bereiken. Er wordt in samenwerking met de jongeren, de buurt en de ketenpartners een nieuwe visie ontwikkeld voor Solution.

Actief aan de slag

Wethouder Fred van Trigt licht toe wat de plannen zijn voor Solution: “Het afgelopen jaar heeft de gemeente Hillegom actief ingezet op het jeugd en jongerenwerk in Hillegom. Hieruit bleek dat veel jongeren zich niet aangetrokken voelen tot Solution, onder meer omdat er een te oude doelgroep komt. Ook ouders, buurtbewoners en partners geven dit signaal.

Om die reden willen wij actief aan de slag met het jongerencentrum. Het doel is om het weer een aantrekkelijke plek te laten worden voor jeugd van 10 t/m 18(+) jaar. De gemeente is samen met het bestuur van Stichting Centrum Remina, het bestuur van het Qbus fonds en Welzijnskwartier tot de conclusie gekomen dat binnen de huidige beheerconstructie deze doelstellingen onvoldoende bereikt kunnen worden. Hier zijn het afgelopen jaar meerdere constructieve  gesprekken over gevoerd en is Stichting Centrum Remina uitgenodigd om tot een nieuw activiteitenplan te komen dat beter aansluit.

Helaas heeft Stichting Centrum Remina hier geen gebruik van gemaakt. Begin 2018 heeft het bestuur van Stichting Centrum Remina aangegeven dat zij per 1 april 2018 de huur van Solution opzeggen en het beheer van Solution over willen dragen aan Welzijnskwartier. Welzijnskwartier draagt dan ook de zorg voor het activiteitenplan. De gemeente heeft veel waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers in de afgelopen jaren en hoopt dat het jongerencentrum ook in de toekomst weer een mooie basis is voor veel jeugdige vrijwilligers ”

Ga terug naar boven