Ga naar de inhoud

Welzijnsmedewerkers en praktijkondersteuners gaan nog beter samenwerken

Geplaatst op dinsdag 24 april 2018
Welzijnsmedewerkers en praktijkondersteuners

Welzijnswerkers van Welzijnskompas en praktijkondersteuners van de Hillegomse huisartsen

Overleg Welzijnskompas en huisartspraktijken over gerichte aanpak gezondheidsproblemen

Donderdagmiddag 19 april vond in de raadszaal van het gemeentehuis in Hillegom een overleg plaats tussen welzijnswerkers van het Welzijnskompas en de praktijkondersteuners van huisartsen uit Hillegom. Het overleg is al een eerste initiatief dat volgt uit de nieuwe beleidsnota “Hillegom positief gezond” dat begin dit jaar door de raad is aangenomen.

Betere onderlinge doorverwijzing

Tijdens het overleg werd gesproken over een betere doorverwijzing tussen de welzijnswerkers en praktijkondersteuners. Vanuit het idee dat gezondheid breder moet worden opgevat dan alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook gekeken moet worden naar bijvoorbeeld zingeving en eenzaamheid, raakten de aanwezigen met elkaar in gesprek. Zo blijkt dat gezondheidsklachten vaak geen oorsprong vinden in lichamelijke oorzaken maar juist het gevolg zijn van psychosociale problemen die met het welzijn van mensen te maken heeft. 

Tijdige onderkenning problemen, ook bij mantelzorgers

De presentaties over welzijn op recept en de ondersteuning van mantelzorgers werden dan ook enthousiast begroet als een waardevolle aanvulling om gezondheidsklachten breder aan te pakken, dan wel te voorkomen. Welzijn op recept is een aanpak waarbij mensen die kampen met psychosociale problemen worden ondersteund bij het versterken van hun gezondheid en welzijn. De huisartsen of praktijkondersteuners kunnen een welzijnsrecept voorschrijven en hiermee doorverwijzen naar WelzijnsKompas. Zowel bij welzijn op recept als bij de ondersteuning van mantelzorgers gaat het om een tijdige onderkenning van mogelijke problemen en juiste doorverwijzing. De welzijnscoaches kunnen bijvoorbeeld helpen eenzaamheid aan te pakken. 

Gemaakte afspraken 

Tijdens de bijeenkomst werd afgesproken dat de praktijkondersteuners goed opletten of er bij de patiënten die zij zien ook sprake is van psychosociale problematiek. Als zij die verdenking hebben, zullen zij in overleg met de patiënt besluiten of verwijzing naar een welzijnscoach verstandig is. Daarnaast werd vanuit de welzijnswerkers aangegeven dat zij te allen tijde met raad en daad beschikbaar zijn.

Wethouder Fred van Trigt was erg tevreden en blij met dit overleg omdat op een praktische en constructieve wijze informatie werd uitgewisseld en besloten is tot een intensivering van de samenwerking. 

Ga terug naar boven