Ga naar de inhoud

Informatiebijeenkomst IKC Weerlaan / Vosselaan op dinsdagavond 5 juni

Geplaatst op vrijdag 25 mei 2018
Weerlaan

Hierbij nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst ‘concept stedenbouwkundig plan IKC Hillegom’ op dinsdag 5 juni van 19.30 – 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in het gemeentehuis, Hoofdstraat 115 te Hillegom (raadzaal)

Aanmelden informatiebijeenkomst

In verband met de zaalindeling en de te reserveren faciliteiten vragen wij u zich vooraf aan te melden voor de bijeenkomst per e-mail b.barnhoorn@hltsamen.nl.

Tijdens de informatiebijeenkomst zal de gemeente Hillegom het concept stedenbouwkundig plan aan u presenteren. Daarna is er gelegenheid voor aanwezigen om feedback te geven op de thema’s:

  • Verkeer en parkeren
  • Water en groen
  • Planologie en planning
  • Beeldkwaliteit en stedenbouw

De gemeente verzamelt de reacties op het concept stedenbouwkundig plan en verwerkt deze (waar mogelijk) in het plan. Eind juni/begin juli presenteren we het definitieve stedenbouwkundig plan.

Planning en vervolgstappen

  • 5 juni - Presentatie concept stedenbouwkundige inpassing
  • Eind juni - Terugkoppeling reacties + definitief stedenbouwkundige inpassing
  • September - Kredietaanvraag gemeenteraad
  • Oktober e.v. - Bestemmingsplanprocedure (indien de gemeenteraad instemt met kredietaanvraag IKC Hillegom)

Achtergrond

De gemeente Hillegom heeft de verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van het onderwijs. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken om de kansen vanuit de Brede school / Integraal Kind Centrum gedachten te benutten.

Op 21 november 2017 heeft het college van Hillegom besloten op basis van de resultaten van het locatieonderzoek de locatie Weerlaan / Vosselaan aan te wijzen als locatie voor het Integraal Kind Centrum Hillegom (fusieschool Leerwinkel / Jozefschool).

Meer op www.hillegom.nl/leerwinkel  

Ga terug naar boven