Ga naar de inhoud

Wmo Adviesraad Hillegom wisselt van voorzitter

Geplaatst op dinsdag 01 mei 2018
Jannie Kamerman en Teresa Cardoso Ribeiro

Scheidend voorzitter Jannie Kamerman en nieuwe voorzitter Teresa Cardoso Ribeiro

Jannie Kamerman heeft afgelopen vier jaar met veel energie de Wmo Adviesraad professioneel weten te versterken. Onder haar voorzitterschap heeft de Adviesraad onder andere geadviseerd over de voortzetting van het dagprogramma voor senioren, het Mantelzorgcompliment en de huishoudelijke hulp. Nu vindt zij het tijd om het voorzitterschap over te dragen.

Nieuwe voorzitter

Een goede opvolging is gevonden in Teresa Cardoso Ribeiro. Zij is al geruime tijd lid van de Wmo Adviesraad en heeft als bestuurskundige ruime ervaring met de ontwikkelingen in het sociale domein.

Wat is de Wmo Adviesraad?

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Adviesraad is in 2015 ingesteld om het College van Burgemeester en Wethouders in Hillegom te adviseren. Het doel van de adviesraad is het bewaken van het burgerperspectief bij het lokale beleid voor de sociale voorzieningen. 

Verandering in Adviesraad Sociaal Domein

In dit jaar breidt Wmo Adviesraad zijn taken uit naar het gehele sociale domein, daarom verandert de naam ook in Adviesraad Sociaal Domein. Dat betekent dat er ook wordt geadviseerd over de onderwerpen Jeugdzorg en de Participatiewet. Het doel van deze laatste wet is onder andere om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te helpen. Het sociale domein is een zeer breed terrein die veel Hillegommers raakt, in veel gevallen op het moment waarop zij het meest kwetsbaar zijn. De adviesraad zet zich voor deze mensen in.

Denkt u ook mee?

U bent als inwoner van Hillegom meer dan welkom om met de adviesraad mee te denken over de plannen van de gemeente voor het sociale domein. De adviesraad is ook op zoek naar mensen die bijvoorbeeld op afroep mee willen denken over bepaalde onderwerpen.

Wilt u meer weten over het werk van de adviesraad, bent u bereid om uw (ervarings-)deskundigheid te delen of heeft u tips? Stuurt u dan een e-mail naar wmo.hillegom@gmail.com

In de adviesraad zitten inwoners van Hillegom die op vrijwillige basis, door werk, opleiding of ervaring, goed zicht hebben op de behoeften van de mensen in Hillegom die gebruik maken van de gemeentelijke sociale voorzieningen.

Kijkt u ook eens op de pagina Wmo voor meer informatie.

Ga terug naar boven