Ga naar de inhoud

Speeltuin Vredelaan dicht [+UPDATES]

Geplaatst op vrijdag 01 juni 2018
speeltuin Vredelaan

Vanaf donderdag 31 mei is de speeltuin aan de Vredelaan tijdelijk afgesloten.

[UPDATE 7 juni 2018]

Via deze weg willen we u informeren over het bodemonderzoek in de speeltuin aan de Vredelaan. In onze berichtgeving van 5 juni hebben wij aangegeven dat er deze week een bodemonderzoek plaats zou vinden. Helaas lukt dit niet, ondanks ons uitdrukkelijke verzoek. Wij doen ons uiterste best om de situatie goed in beeld te krijgen en daarom is het onderzoek is uitgebreider dan ‘gewoon’ is in dit soort situaties. Dit betekent dat meer grondmonsters genomen worden. Het onderzoek vindt nu plaats op dinsdag 12 juni. Wij verwachten de uitslagen uiterlijk 22 juni en bepalen daarna de vervolgstappen. Zodra die bekend zijn, informeren wij u weer.

_____________________________________________________________________

[5 juni 2018]

Wij hebben de speeltuin gesloten omdat wij donderdagavond 31 mei, van bewoners van ’t Zand, vier stukjes puin met asbest uit de speeltuin hebben ontvangen. Maandag 4 juni hebben wij de resultaten van de controle in de totale speeltuin en de wijk ontvangen. In een brief hebben wij de omwonenden geïnformeerd over de uitslag, de vervolgstappen en het risico voor de volksgezondheid.

Resultaten

Vrijdag 1 juni heeft een gespecialiseerd bedrijf de hele speeltuin onderzocht. Hierbij is nog één stukje asbesthoudend materiaal gevonden. Tevens is maandag de hele wijk visueel geïnspecteerd. In de wijk is verder geen asbesthoudend materiaal gevonden. Om een beeld te hebben van de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in bodem van de speeltuin, laten wij de bodem nu onderzoeken. Dit zal deze week gebeuren. Wanneer de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, bepalen wij de vervolgstappen en informeren u weer. Dit zal volgende week zijn.

Waar komt het asbesthoudend materiaal vandaan?

Voor de start van de bouw van de wijk zijn meerdere (bodem)onderzoeken gedaan. Bij deze onderzoeken is geen asbest aangetoond. Tijdens de bouw van de wijk en aanleg van de speeltuin is geen nieuwe grond van andere locaties toegevoegd. Desondanks is er toch asbesthoudend materiaal aangetroffen wat erop lijkt te wijzen dat dit materiaal op enkele plaatsen in de bodem aanwezig is. Om die reden laten wij deze week nogmaals bodemonderzoek doen.

Zorgen over spelen met stukjes

De GGD gaf aan dat het risico voor de volksgezondheid vrijwel verwaarloosbaar is. Op basis van vragen van bezorgde ouders hebben wij verder doorgevraagd bij de GGD. Zij geven aan dat wanneer kinderen met de vervuilde brokken hebben gespeeld of gekrijt, het risico vrijwel verwaarloosbaar blijft. Alleen dagelijkse en langdurige blootstelling aan losse asbestvezels leidt tot een groter risico.  

Duiding van risico

Een vrijwel verwaarloosbaar risico is een lastig begrip, merken we aan de vragen die we hebben ontvangen van bewoners. Algemene informatie over asbest en gezondheid is te vinden op https://www.rivm.nl/Onderwerpen/A/Asbest Wij raden u aan om deze informatie door te lezen.

Vragen over gezondheidsrisico

We kunnen ons goed voorstellen dat u zich zorgen maakt. Voor vragen over het gezondheidsrisico kunt u (tijdens kantooruren) bellen met de GGD via telefoonnummer 088 - 308 3381.

Speeltuin gesloten

Voor alle zekerheid blijft de speeltuin afgesloten totdat de speeltuin weer geschikt is om te spelen.

Ga terug naar boven