Meerlaan dicht 22 juli t/m 30 augustus

Op 22 juli starten we met de herinrichting, ofwel de opknapbeurt van de Meerlaan. Het gaat om het hele wegdeel vanaf de rotonde tot de Ringvaart. De werkzaamheden duren tot en met 30 augustus. De einddatum is onder voorbehoud, omdat bijvoorbeeld het weer voor vertraging kan zorgen. We beseffen dat de werkzaamheden overlast geven en we proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

Auto's, fietsers en voetgangers

Het genoemde deel van de Meerlaan is dan afgesloten voor auto’s. Het autoverkeer wordt omgeleid via borden.
Voetgangers en fietsers kunnen er langs. Dit gebeurt voor een deel via loopplanken. Fietsers moeten dan waarschijnlijk even afstappen.


Het is noodzakelijk dat de weg wordt opgehoogd 

Inklinken ofwel zettingen van de ondergrond zijn aan de oostkant van de gemeente Hillegom niet ongewoon. Met het inklinken/ zetten van de grond ontstaan er grote hoogteverschillen tussen het vloerpeil van woningen en de openbare weg. Dit komt omdat de woningen op heipalen staan en de weg niet.

De gemeente is verplicht onderhoud uit te voeren aan de verhardingen, ofwel de wegen en voetpaden. Ophogen van de verhardingen/ weg is een noodzakelijk onderdeel van het onderhoud. De stoepen, parkeervakken en weg worden ongeveer 10 tot 15 centimeter opgehoogd.


Waarom ophogen 

  • De weg moet voldoende drooglegging hebben, ofwel voldoende hoogte hebben ten opzichte van het grondwater.
  • Er mag maar een beperkt hoogteverschil zijn tussen de vloer op de begane grond van de woning en de hoogte van de openbare weg.
  • De kabels en leidingen moeten boven het grondwaterpeil liggen. Ook moeten de kabels en leidingen met grond worden afgedekt, om schade te voorkomen. Zo moet de waterleiding voldoende worden afgedekt, om te voorkomen dat de leiding in de winter kan bevriezen.


De werkzaamheden duren zes weken

Het ophogen van de weg is een flinke klus. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. De aannemer begint aan de kant van de brug. Per fase wordt het asfalt en de bestrating verwijderd. Vervolgens worden dan de nieuwe verhardingen en dergelijke aangebracht. Er is bewust gekozen voor de vakantieperiode. De Meerlaan is voor veel inwoners en van Hillegom en omgeving een belangrijke doorgaande route. De periode van de zomervakantie is de meest rustige van het jaar op deze weg. Daarom is deze periode gekozen als het beste moment om de weg weer veilig en netjes te maken.


Omleidingsroutes

  • Voor auto’s is er een omleidingsroute via Bennebroek en via de N207.
  • Voor fietsen en scooters wordt een tijdelijk fietspad/ voetpad langs het werkgebied gemaakt.
  • Tijdens de werkzaamheden rijden de bussen van Arriva een andere route. Meer informatie: Arriva 


Werkzaamheden Hillegommerdijk/ Lisserdijk

In de zomervakantie zijn er ook werkzaamheden aan de Hillegommerdijk en een deel van de Lisserdijk (gemeente Haarlemmermeer).
Meer informatie: gemeente Haarlemmermeer 


Meer informatie

 

 

Ga naar het begin