Ga naar de inhoud

24-04-18

Update: werkzaamheden N208 uitgesteld

De werkzaamheden aan de N208 worden per woensdag 25 april stopgezet. De afzettingen zijn na donderdag 26 april weg. Wij hervatten de werkzaamheden wanneer Gemeente Bloemendaal de Leidsevaart weer openstelt voor verkeer. 

De afgelopen weken is er veel verkeersdrukte geweest vanwege werkzaamheden aan de doorgaande routes tussen de Bollenstreek en Heemstede/Haarlem. DeN206 was afgesloten en op de N208 was de rijweg over een korte lengte afgezet. 

In overleg met Gemeente Bloemendaal hebben we een aantal maatregelen afgesproken om de situatie te verbeteren maar die leverden onvoldoende verbetering, vandaar dat we zijn overgegaan tot stopzetten van de werkzaamheden. Onze excuses voor de ervaren overlast. 

N208 fase 4

N208

Werkzaamheden aan kabels en leidingen

De nutsbedrijven werken sinds januari 2018 aan het vervangen van kabels en leidingen in de Weeresteinstraat (vanaf de rotonde Pastoorslaan/Weerlaan) en de Haarlemmerstraat tot aan de gemeentegrens met Bennebroek.

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan op dit moment uit het vervangen en verleggen van gas- en waterleidingen. Later dit jaar zullen de kabels voor elektriciteit en telecommunicatie worden vervangen. Om praktische redenen is het niet mogelijk deze werkzaamheden helemaal parallel uit te voeren.

Overlast

Helaas geven de werkzaamheden overlast voor al het verkeer. Er is naast de rijweg onvoldoende werkruimte om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Daarom moet tijdens werkuren plaatselijk een halve rijbaan worden afgesloten. We proberen door het werkvak zo kort mogelijk te houden deze overlast wel zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden worden steeds aan één zijde tegelijk uitgevoerd. Fietsers kunnen dan oversteken en aan de andere zijde op het fietspad hun weg vervolgen.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden zijn in januari gestart en duren tot in het najaar van 2018. Versnelling van de werkzaamheden is onderzocht, maar dat zou leiden tot nog meer overlast voor het verkeer.

Na de werkzaamheden aan de kabels en leidingen zullen de fietspaden worden geasfalteerd en de trottoirs opnieuw getegeld. Ook het asfalt op de rijbaan is aan vervanging toe.
Het verhardingswerk zal, zoals het zich nu laat aanzien in het voorjaar van 2019 worden uitgevoerd. 

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Dhr. Jan van Liere: j.vanliere@hltsamen.nl of telefonisch op 140252

Ga terug naar boven