Ga naar de inhoud

Afvalstoffenheffing

10 februari

Een van deze gemeentelijke belastingen is de afvalstoffenheffing. Hoe zorgen we met elkaar dat deze zo laag mogelijk blijft?

Elk jaar valt de brief met de gemeentelijke belastingen op de mat. Een van deze gemeentelijke belastingen is de afvalstoffenheffing. Maar wat doet de gemeente met deze belasting? En hoe zorgen met elkaar dat deze zo laag mogelijk blijft? 

De gemeente zamelt bij alle woningen in de gemeente het huisvuil in. De afvalstoffenheffing is een belasting voor het ophalen en verwerken van dit huisvuil. De belasting zorgt er ook voor dat we u hulpmiddelen kunnen bieden in de vorm van containers of minicontainers. Ook betalen we de gemeentewerf, het verwijderen van bijplaatsingen en het straatvegen uit de afvalstoffenheffing. 

We gebruiken de afvalstoffenheffing alleen om de kosten te betalen die wij maken voor het ophalen en verwerken van afval. De afvalstoffenheffing wordt niet gebruikt voor andere zaken die niet met afval te maken hebben. De hoogte van de afvalstoffenheffing stelt de gemeenteraad jaarlijks vast tijdens de behandeling van belastingverordeningen.  
 

Wat kunt u doen om de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden?

Om de kosten zo laag mogelijk te houden proberen we de afvalinzameling zo goed en voordelig mogelijk te organiseren. Hierbij kijken we naar de doelen die er zijn op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Maar wat kunt u doen om de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden?
 

Afvalscheiden

Goed scheiden zorgt ervoor dat de afvalstoffenheffing minder hard stijgt. Wanneer het afval in de verkeerde container wordt gegooid kan dit gevolgen hebben voor de verwerking van het afval. Bijvoorbeeld, wanneer restafval in het GFTe is gegooid kan het zijn dat GFTe vracht wordt afgekeurd en dat het verbrand wordt als restafval. Het verbranden van restafval is duurder. Als dit vaak in een jaar gebeurt moeten de kosten omhoog om de verwerkingen te kunnen betalen.  
 

Bijplaatsingen

Ook het bijplaatsen van afval naast de afvalcontainer zorgt ervoor dat de kosten omhoog gaan. Het kost namelijk extra geld om dit op te laten halen. Bijplaatsingen moeten namelijk apart en handmatig worden opgehaald met een aparte auto. Dus wanneer een container vol is of in storing staat kijk dan naar uw alternatieve container en breng het daar naar toe. Past uw afval niet in de container? Breng het dan naar de milieustraat. 

 

Ga naar het begin