​​​​​​​Begroting: Hillegom houdt koers

6 oktober

Afmaken waar we aan begonnen zijn, dat is het motto van het college voor 2021.

Begroting

Ondanks de financieel onzekere tijden, blijft het college onverminderd investeren in Heerlijk Hillegom. De begroting voor 2021 is sluitend. Voor de jaren daarna rekent Hillegom op meer geld van het Rijk, maar zal ook zelf kritisch kijken naar haar uitgaven. Deze verkenning naar minder uitgaven bekijkt het college samen met betrokken partners.

Dit voorjaar kondigde Hillegom al aan om financieel voor een uitdaging te staan. Naast de coronacrisis zorgen de decentralisaties van het Rijk (Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp), de ontwikkelingen rond de Omgevingswet en het Gemeentefonds voor de meeste gemeenten voor een grote druk op de lokale financiën.

Bijspringen Rijk

Hillegom vindt dat het Rijk de komende jaren moet bijspringen als het gaat om bijvoorbeeld de kosten voor jeugdzorg en een hogere bijdrage vanuit het Gemeentefonds. Op dit moment wordt hiervoor gelobbyd vanuit alle Nederlandse gemeenten en provincies richting het Rijk. Mocht het Rijk vanaf het jaar 2022 hieraan niet meer willen bijdragen, dan zal ook Hillegom moeten bezuinigen.

Basis op orde

De afgelopen jaren heeft Hillegom flink geïnvesteerd om de basis op orde te krijgen. Zo hebben nu bijna alle scholen een nieuw of gerenoveerd gebouw, is de riolering goed op orde, heeft Hillegom er een aantal mooie parken bijgekregen en is het centrum dadelijk zo goed als opgeknapt. Hillegom heeft ook geïnvesteerd in ‘voorkomen is beter dan genezen’. Als het om veiligheid en veilig opgroeien gaat is er ingezet op meer politie (extra wijkagent), het jongerenwerk en een ondermijningsprogramma.

Vitale wijken

Een positieve levensstijl, met voldoende bewegen, sociale contacten en een samenleving waarin iedereen mee doet, is en blijft een uitgangspunt voor Hillegom.
Onze inwoners kijken naar elkaar om en wonen in aangename en veilige wijken en buurten. Met de politie en in het bijzonder de wijkagenten en boa’s zijn we zichtbaar op straat, om zo te weten wat er leeft en waar mogelijk inzet nodig is. Vitale wijken zijn zo veel mogelijk groen en dragen bij aan ontmoeten, gezondheid en veiligheid.

Verdeling ruimte

De komende jaren zullen gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar in gesprek moeten over de uitdaging in het zoeken naar ruimte voor wonen, werken en recreëren. De toenemende vraag naar woningen, recreatiegebieden, groen, infrastructuur en alternatieve energiebronnen, vragen om een goede afweging en waar mogelijk multifunctioneel gebruik van de beschikbare ruimte.

Toegankelijk Hillegom

In contact komen met elkaar is in deze tijd ingewikkelder. Maar het college blijft zich inzetten om in gesprek te blijven met inwoners, ondernemers en organisaties. Naast een toegankelijk bestuur, zet het college zich ook in voor een toegankelijk dorp. Voor de bereikbaarheid met fiets, openbaar vervoer, auto of te voet stellen we komend jaar een mobiliteitsvisie op. We doen dit uiteraard in samenwerking met de omliggende gemeenten en beide provincies.

Toekomstbestendig

We kijken vooruit naar Hillegom voor volgende generaties. En dat doen we niet alleen. We werken aan een stevige positie in de regio, met de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek, maar ook Haarlemmermeer en Bloemendaal. We zijn samen met het Rijk en de regio bezig met de energietransitie. We blijven daarnaast investeren in ons Heerlijk Hillegom, om ons dorp ook op de lange termijn aantrekkelijk te houden voor (nieuwe) inwoners en bezoekers.

Lees meer over de begroting.

 

Ga naar het begin