Ga naar de inhoud

Coalitieakkoord op hoofdlijnen voor Hillegom: Met trots vooruit!

2 mei

De coalitiepartners willen met dit akkoord uitvoering geven aan de visies die in de vorige periode zijn gemaakt.

Fractievoorzitters van links naar rechts: Karin Hoekstra (CDA), Frank Evers (BBH) en Ria Heemskerk-Rekké (Bloeiend Hillegom).

Coalitiepartners BBH, Bloeiend Hillegom en CDA Hillegom zijn eruit. Zij hebben het coalitieakkoord: Met trots vooruit! getekend. In de vergadering van 28 april werd het akkoord gepresenteerd aan de gemeenteraad. Tijdens diezelfde vergadering werden ook de beoogd wethouders benoemd.

De coalitiepartners willen met dit akkoord uitvoering geven aan de visies die in de vorige periode zijn gemaakt zoals de omgevingsvisie, mobiliteitsvisie, energietransitie en woonvisie. Met het uitvoeren van de plannen die er liggen wordt er veel aandacht besteed aan communicatie, participatie en duurzaamheid. De nieuwe coalitie vindt het ook belangrijk dat iedereen mee kan doen, zowel fysiek als sociaal.

Voordat het coalitieproces in gang werd gezet, is afgesproken dat er nog onderwerpen vanuit de raad toegevoegd kunnen worden aan het akkoord. Met de verschillende fracties is afgesproken dat zij daarvoor een eerste aanzet kunnen doen via een pitch van 3 minuten in de eerstvolgende raadsvergadering op 28 april 2022. Op donderdag 12 mei wordt het coalitieakkoord inhoudelijk verder besproken. Wijzigingen kunnen dan via amendementen worden aangegeven.

 

Ga naar het begin