Ga naar de inhoud

College Hillegom legt sluitende begroting voor aan gemeenteraad

12 oktober

Geen stijging van de gemeentelijke belastingen 

Het college van Hillegom is trots om een meer dan sluitende begroting te presenteren aan de gemeenteraad. Hierin zijn ontwikkelingen uit het nieuwe coalitieakkoord al meegenomen. 

Sluitende begroting 2023-2026 

De begroting van de gemeente Hillegom 2023-2026 is voor deze raadsperiode sluitend. Dat houdt in dat de uitgaven en inkomsten gelijk aan elkaar zijn. Toch blijven we op de portemonnee letten: we willen een financieel gezonde gemeente blijven! En ook willen we ruimte hebben voor extra uitgaven als dat nodig blijkt te zijn. In de begroting is het belangrijkste uitgangspunt: geen stijging van de gemeentelijke belastingen (behalve het door de gemeente gehanteerde inflatiepercentage van ongeveer 2%). Donderdag 20 oktober bespreekt de gemeenteraad de begroting met elkaar. 

De wereld verandert snel

We hebben te maken met veel veranderingen in de samenleving. De stijgende energiekosten, de vluchtelingencrisis, een pandemie; allemaal ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. Het kan daarom zijn dat we de komende jaren andere prioriteiten moeten stellen dan die nu in de begroting staan. We willen er zijn voor onze inwoners en ondernemers! 
 

Ga naar het begin