Aangepaste inrichting centrum

29 mei

1,5 meter proof en ruimte voor horeca

Foto van bord Hillegom

Het centrum van Hillegom passen we de komende tijd hier en daar aan op de 1,5 meter regel. Op sommige plaatsen komt route-aanduiding, een aantal bankjes worden tijdelijk verplaatst of verwijderd en er komt meer ruimte voor de horeca. Zo zorgen we ervoor dat het centrum levendig en veilig blijft. Medewerking van bezoekers is hierbij belangrijk.

Wethouder Jan van Rijn: ‘De afgelopen jaren heeft de gemeente flink geïnvesteerd in een levendig en bruisend centrum. En ook tijdens deze coronaperiode blijft ons centrum gezellig om naar toe te gaan. De 1,5 meter afspraak is daarbij belangrijk en daar dragen we samen verantwoordelijkheid voor gemeente, ondernemers, bewoners en bezoekers.’
 

Maatwerk, tijdelijk en flexibel

De komende maanden nemen we op basis van maatwerk een aantal tijdelijke maatregelen. Zo komt er route-aanduiding voor het winkelend publiek, daar waar afstand houden, vanwege de beschikbare ruimte lastig is. Waar nodig wordt wat straatmeubilair verplaatst of verwijderd. Ook komen er in overleg met ondernemers aanduidingen hoe wachtende bezoekers zich (buiten) kunnen opstellen. We kijken naar tijdelijke verkeersmaatregelen, waardoor er meer ruimte ontstaat. Zo zal de Hoofdstraat Midden op zaterdagen en/of (drukke) delen van de dag afgesloten zijn voor verkeer. Parkeerplaatsen kunnen tijdens bepaalde delen van de dag gebruikt worden voor andere doelen, zoals fietsparkeren of een terras.
 

Meer ruimte voor horeca

Een bruisend centrum is mede-afhankelijk van de gezelligheid die horeca brengt. Horecazaken mogen echter maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen, wat hen hard raakt. Daarbij geldt dat zij op hun terras, door de noodzaak tot afstand, minder gasten kunnen ontvangen. Daarom wil de gemeente samen met ondernemers kijken of en waar tijdelijk meer terrasruimte gecreëerd kan worden.
 

Vermijd drukke plekken

Ook van bezoekers van het centrum wordt hun bijdrage gevraagd. Probeer het centrum te bezoeken op tijdstippen dat het niet zo druk is. En als het dan toch de druk is in het centrum, keer dan om en kom op een ander tijdstip terug. De boodschap blijft ‘ vermijd drukke plekken’. Zo houden we Hillegom met elkaar gezellig en veilig.

Ga naar het begin