Burgemeester reikt gemeentelijke erepenning uit aan Hillegomse Harmonie Kapel

7 januari

Zondag 6 januari hield de Hillegomse Harmonie Kapel haar nieuwjaarsreceptie.

Uitreiking gemeentelijke erepenning

De verrassing bleek groot toen burgemeester Arie van Erk onaangekondigd deze receptie bezocht en daarna ook nog het podium betrad met wel een hele bijzondere mededeling. Dit jaar bestaat de Hillegomse Harmonie Kapel 125 jaar. Genoeg reden voor de gemeenteraad om de jubilerende muziekvereniging de Gemeentelijke erepenning toe te kennen. 

In zijn toespraak roemt burgemeester Arie van Erk de vereniging: ‘De Hillegomse Harmonie Kapel is een heel belangrijke vereniging voor Hillegom. Tevens de oudste vereniging van het dorp. U brengt mensen samen. Bijna iedereen kent jullie en de vereniging is heel toegankelijk. En door de vele optredens vermaakt en boeit u vele Hillegommers’.

HHK heeft een mooi jaar voor de boeg

De Hillegomse Harmonie Kapel werd 1 november 1894 opgericht. In de kapel spelen zo'n 57 muzikanten, in het opleidingsorkest (HHooK) 35. Deze nieuwjaarsreceptie is de eerste van vele activiteiten om het 125-jarig bestaan te vieren. Een jaar vol bijzondere gebeurtenissen, die een mooie toevoeging zijn aan het toch al zo indrukwekkende geschiedenisboekje van de Hillegomse Harmonie Kapel. 

De Gemeentelijke erepenning

Door het uitreiken van de Gemeentelijke erepenning kan het gemeentebestuur haar waardering uitspreken naar personen of verenigingen die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maken voor de samenleving in Hillegom. De Hillegomse Harmonie Kapel ontvangt de erepenning vanwege het feit dat deze levendige vereniging zich al 125 jaar in stand weet te houden, een unieke en geweldige prestatie van formaat volgens de gemeenteraad.

De gemeentelijke erepenning is een in zilver geslagen penning met aan de voorzijde het wapen van de gemeente Hillegom. Met de Erepenning krijgt de vereniging een oorkonde waarop vermeld staat aan wie de penning is toegekend, de datum van de toekenning en de bijzonderheden die tot de toekenning hebben geleid. De Erepenning is sinds het instellen ervan in 1975, slechts 4 keer uitgereikt. 

Ga naar het begin